Brandweerzone garandeert verbetering hulpverlening en werkomstandigheden

 Volgens de leiding van brandweerzone Vlaams-Brabant West impliceert het nieuwe meerjarenbeleidsplan een verbetering van de hulpverlening en de werkomstandigheden. Het gemeenschappelijk vakbondsfront betwistte dat afgelopen weekend.

“De leiding van de brandweerzone heeft de voorbije dagen kennis genomen van het advies van het gemeenschappelijke vakbondsfront, na de goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan door de zoneraad. Dit meerjarenbeleidsplan impliceert een verbetering van de hulpverlening en de werkomstandigheden. Door een herverdeling van de middelen (materieel en personeel) zal men erin slagen een meer gelijkwaardige hulpverlening aan de bevolking te bieden. Heden ten dage is het contrast tussen de snelheid waarmee de brandweerhulp de mensen bereikt, op sommige plaatsen nog te groot. Er wordt daartoe extra personeel aangeworven. Dat personeel komt bovenop het bestaande aantal en is bijgevolg een uitbreiding van het kader. Brandweerposten worden vernieuwd en strategisch verplaatst om de snelheid van tussenkomst te verhogen.”

“Naast het aanwerven van extra personeel, werd ook de beperking van het aantal werkuren opgenomen. Dit is een invulling van geldende regelgeving. De versnelde evolutie naar een 38-uren werkweek lijkt ons dan ook eerder een positieve insteek, naast het streven naar het welzijn van het personeel.”

“De gemeentebesturen, die onze brandweerzone mee vorm geven, slagen erin ondanks de moeilijke conjunctuur, voldoende middelen vrij te maken voor een beter geharmoniseerde en evenredige hulpverlening op hun werkgebied. We zijn ervan overtuigd dat deze extra inspanningen het juiste pad zijn naar een verbeterde brandweerzorg voor iedereen”, aldus de brandweerleiding in een persbericht.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?