Brandweer Vlaams-Brabant West vermindert permanenties met verhoogd risico voor burger en brandweer

“De zoneraad keurde op 26 november een nieuw personeelsplan voor de brandweerzone goed en kiest voor een vermindering van de permanenties en daaruit voortvloeiende dienstverlening aan de burger.” Dat zeggen de drie representatieve vakbonden ACOD, SLFP en ACV.

“Men aanvaardt het principe van 95% paraatheid met oproepbaarheid van beschikbaar personeel. Dit houdt in dat men er vrede mee neemt dat in 5% van de gevallen de brandweer of ziekenwagen niet kan uitrukken en er op andere momenten tevens dient gewacht te worden op personeel welke van thuis uit wordt opgeroepen. Volgens de zone een vertraging van 10 minuten in de uitruk, volgens het personeel een vertraging van 15 minuten welke soms zelfs nog hoger kan oplopen.”

“Daarenboven stapt men af van het principe dat getracht wordt om maximaal personeel in de kazernes te hebben om met een autopomp te vertrekken. Wettelijk gezien zijn hiervoor immers 6 brandweerlui nodig maar men laat de permanentie ’s nachts voortaan zakken tot minder dan 4 brandweerlui alvorens vrijwilligers op te roepen. Volgens de zone veroorzaakt dit een vertraging van 3 à 5 minuten, volgens het personeel zal dit eerder oplopen tot een  10 à 15 minuten met pieken tot een half uur. Wanneer we dan weten dat een brand verdubbelt in hevigheid per verstreken minuut is duidelijk dat dit grote gevolgen kan hebben.”

“In 2016 werd nog een personeelsplan goedgekeurd welke voorzag in een personeelsbestand van 336 brandweerlui voor de zone Vlaams-Brabant West. Het nieuwe personeelsplan welke heden werd goedgekeurd verlaagt het personeelsbestand naar 281 in 2021. Met een gemiddelde stijging van slechts 4 personeelsleden per jaar gedurende de periode 2021-2030 wordt uiteindelijk een totaal bereikt van 318 personeelsleden, nog steeds 18 minder dan het oude personeelsplan.”

“Decennia van hard werk door de lokale besturen om het niveau van hulpverlening omhoog te brengen verdwijnt na 5 jaar zone in de vuilnisbak. De permanentie zal, ondanks toch een gestaag toenemend aantal interventies, een historisch dieptepunt bereiken in 2021.”

“Het spreekt voor zich dat de burger en het personeel hiervan de dupe zullen zijn. Dit wordt in het meerjarenbeleidsplan ook niet ontkend. Er staat immers letterlijk in dit document te lezen: “dit is ontegensprekelijk een verhoogd risico voor de burger en de brandweer”. Veiligheid voor de burger en het personeel wordt in de zone Vlaams-Brabant West dus duidelijk niet hoog in het vaandel gedragen”, aldus de vakbonden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?