Bijzonder Comité voor de sociale dienst kan na een jaar voltallig werken

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan waardoor een volledige samenstelling van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst mogelijk wordt. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen stelde Lennik eerder twee maal in het ongelijk bij de verkiezingen van de raadsleden. Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst kon, door het ontbreken van raadsleden van Lijst Burgemeester 11 maanden wel vergaderen door de steun van de oppositie. Vanaf januari kan het Comité voor de eerste maal voltallig beraadslagen.

Het Bijzonder Comité van het OCMW Lennik beslist over de individuele steundossiers van mensen. Voor vele mensen is het een heel belangrijk beslissingsorgaan in de gemeente. Dit Bijzonder Comité wordt na de gemeenteraadsverkiezingen samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende politieke fracties. Het Lennikse Comité bestaat normaal uit 7 leden, maar kon slechts geldig vergaderen met 5 leden. Om geldig te kunnen vergaderen moest steeds minstens de helft van die 7 aanwezig zijn.

In Lennik was het Bijzonder Comité tot op heden niet volledig samengesteld, dit door een juridische procedure tussen NVA raadslid Kristien Van Vaerenbergh en het OCMW Lennik die reeds aansleept van begin januari 2019.

De oppositie heeft begin januari 2019 beroep ingesteld bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen omdat Lijst Burgemeester 2 vrouwen had aangeduid in haar voordrachtakte, in plaats van één man en één vrouw zoals vereist. De raad gaf de Lennikse meerderheid ongelijk en vernietigde de beslissing.

Na de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, werd op de OCMW-raad van 21 maart 2019 een nieuwe voordracht gedaan door Lijst Burgemeester van een vrouwelijke én een mannelijke kandidaat, nl. Karen De Waele en de heer Jo Massaer. Er werd voor elk van beiden een stemming gehouden. Bij de eerste verkiezing van de leden van het comité in januari werd nog voor alle kandidaat-leden in één keer gestemd, zodat de krachtverhoudingen in de gemeente-/Ocmw-raad ten volle spelen.

Raadslid Kristien Van Vaerenbergh ging opnieuw in beroep tegen deze verkiezing in de OCMW-raad en verkreeg voor de tweede keer een vernietiging.

Het OCMW Lennik ging tegen de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in beroep bij de Raad van State, waar uiteindelijk op 26 november 2019 een definitieve uitspraak kwam.

De Raad van State besloot dat de benoeming door de OCMW-raad op 21 maart 2019  van raadsleden De Waele en Massaer rechtsgeldig is. Deze beslissing is definitief en kan niet meer worden aangevochten. Hierdoor maken voornoemde raadsleden van Lijst Burgemeester nu ook deel uit van het Bijzonder Comité. Zo zal na een jaar dit beslissingsorgaan voor de eerste maal voltallig kunnen beraadslagen.

Rechten van de oppositie

“De zienswijze van de Raad van State is onlogisch”, stelt gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh.  “Door te werken over verschillende stemrondes komen de zetels waarvoor een ongeldige voordrachtakte werd ingediend steeds toe aan de meerderheid en wordt dus de democratische afspiegeling zoals bepaald door de verkiezingsuitslag verlaten. De oppositie heeft dus niets te winnen bij het signaleren van fouten van de meerderheid.

We gaan de decreetgever vragen het decreet te verduidelijken om de rechten van de oppositie te garanderen.
Tot slot dient opgemerkt dat onze mandatarissen in het bijzonder comité voor de sociale dienst steeds loyaal hebben meegewerkt zodat de werking van het comité gegarandeerd bleef ondanks de foute voordrachtakte van de LvB.”

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?