Bouw van ‘Zorgcampus Eizeringen’ kan beginnen

Zonnelied vzw plant in het voorjaar 2018 de start van een nieuwbouw in Eizeringen. Op deze site zal deze organisatie 38 personen met een grote zorgvraag verblijf aanbieden.

Zonnelied vzw zal de opvang en begeleiding opnemen van personen met een verstandelijke beperking maar met onderscheid van 2 verschillende doelgroepen. Dat zijn ouderen die bijhorende en toenemende ouderdomsverschijnselen vertonen, zoals bijv. versnelde dementieproblematieken en personen met bijkomende uitgebreide en specifieke medische vragen en verzorging.

Op dit ogenblik wordt met de best mogelijke zorgen en opvang een woongelegenheid en diverse dagactiviteiten aangeboden maar noodzakelijke verbeteringen dringen zich op, in tijd en ruimte.

Zonnelied vzw zet met de bouw van deze nieuwe zorgcampus in op wonen in een aangename, gezellige omgeving, rustig maar toch levendig en dit in een groene buurt kortom een buitengewone buurt.

"Waar we als organisatie vroeger mikten op kleinere leefgroepen op onze centrale campus in  Roosdaal zet Zonnelied vzw zich nu in op wonen op zorgspecifieke campussen. Het toekomstige gebouw ziet er strak uit met heel veel nodige zorgtechnologie. De bouwplannen werden besproken en aangepast volgens de bezorgdheden van de buurt.”

“We zijn er ons binnen Zonnelied vzw sterk van bewust dat cliënten niet alleen willen wonen maar ook een antwoord willen op hun specifieke zorgvraag, woonsituatie. Het gebouw gaat volledig op in de omgeving, desondanks de moderne uitstraling respecteren we het landelijke karakter van Eizeringen. Rondom de nieuwbouw komen dan ook heel wat grote bomen en planten samen met een aangepaste zorgtuin voor onze doelgroep”, zegt Lothar Vandenberghe, PR medewerker.

Bouw

De werken starten in het voorjaar van 2018 en zullen twee jaar duren. Het budget bedraagt 5.032.948,57 euro, inclusief erelonen, BTW.

Totaal aanbod op de campus Eizeringen:

Wonen en werken:

Zonnelied boedt zorg op maat aan, dit wil zeggen dat er wordt rekening houden met ieders verlangens en noden waarbij inspraak en zelfsturing een belangrijke rol spelen. Binnen de woongroep is er aandacht voor rust en ontspanning ineen huiselijke en warme sfeer. Een sfeer waarin iedere cliënt zijn eigen plek vindt en waar ontmoeting en contact mogelijk is. Op weekdagen worden volgende activiteiten aangeboden: marktbezoek, koken, leefgroep kuis, kamerkuis, strijken, … Daarnaast krijgen de bewoners ook dag ondersteuning binnen dagcentrum ’t Eizerenhof.

Binnen dit centrum zorgt Zonnelied dagelijks voor een warme ontvangst van cliënten die rechtstreeks uit de thuissituatie komen of vanuit een woongroep binnen Zonnelied of een andere voorziening. We streven ernaar voor iedereen een gezellige plek te creëren waar ieder zich goed voelt en zichzelf kan zijn. “We houden rekening met ieders interesses en de kwaliteiten om zo tot een aangepast dag- of weekschema te komen. We zoeken naar een zinvolle activiteit waar we een ruime waaier aan materialen ter beschikking stellen, vb. hout, klei, textiel,… Ook kan er gebruik gemaakt worden van media, organiseren we belevingsgerichte activiteiten, werken we dagelijks met voeding, kweken we in de serre eigen groenten, is muziek spelen of ervan genieten een mogelijkheid en hebben we veel aandacht voor beweging (wandelen, dans, fitness, sport, zwemmen, special olympics, ). We trachten ook zoveel als mogelijk inclusief te werken en bouwen we aan contacten met de omgeving. Uitstappen en ontspanningsmomenten behoren zeker tot de mogelijkheden. We willen het netwerk van de cliënt versterken en de ruimte bieden om op hun eigen wijze samen zorg te dragen.”

Het begeleidend team werkt samen met kine, ergo, logo, diëtiste, verpleegkundigen, artsen en interne ondersteunende diensten.

  1. Begeleid Werken:
  • Werk op maat: rekening houdend met de interesses en mogelijkheden van elke cliënt zoeken we een werkplek waar de cliënt op vrijwillige basis kan werken.
  • Inclusief: de cliënt werkt op de reguliere arbeidsmarkt.
  1. Theater Tartaar:

Tartaar is een kunstenwerkplek waar kunstenaars met en zonder verstandelijke beperking samenwerken aan kwalitatieve artistieke projecten. De bestuurders van Zonnelied vzw zijn sinds 2009 stichtend leden van Theater Tartaar.

Met een mix van podiumkunsten, plastische kunsten en mixed media zijn vele disciplines uit het hedendaagse kunstveld vertegenwoordigd: performance, video, fotografie, grafische vormgeving, mixed media, klankcollage, monumentale kunst, dans en drama.

Deelnemers kunnen nu gerekruteerd worden uit verschillende voorzieningen. “Individuele begeleiding en vorming van onze kunstenaars staat voorop!”

Aanbod:

Zonnelied vzw biedt verscheidene vormen van ondersteuning aan:

  • woon- en dagondersteuning
  • begeleid werken
  • individuele psychosociale ondersteuning
  • residentieel, ambulant (in de gebouwen van Zonnelied) of mobiel (in het thuismilieu)
  • in een voltijds of deeltijds regime, tijdelijk of langdurig.

 Regio waar Zonnelied vzw actief is:

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?