Baron Jacquesstraat blijft bestaan, maar krijgt nieuwe bijklank

Woensdag 21 maart was het de Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. De stad Halle en de antiracismebeweging Averechts maakten van de gelegenheid gebruik om een omstreden straatnaam aan te passen.

De Baron Jacquesstraat klinkt de gemiddelde Hallenaar wellicht bekend in de oren. De geschiedenis die achter deze Jacques schuilt, kan echter op zijn minst omstreden genoemd worden. ‘Hij voerde mensonterende operaties in Congo onder het bewind van Leopold 2’, zegt eerste schepen Marc Snoeck. Samen met de stad Halle wil Averechts dan ook al deze kolonialistische straatnamen wijzigen.

De datum van deze straatbordwijziging is niet toevallig. Op 21 maart 1960 was er in Zuid-Afrika een vreedzaam protest van zwarten die zich benadeeld voelden door de blanke klasse. Dit mondde al snel uit in een waar bloedbad met tientallen doden als gevolg. De Verenigde Naties hebben dan ook besloten om deze dag uit te roepen tot Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie.

‘Je zou je kunnen afvragen of dit initiatief nuttig is’, alsnog de schepen. ‘Maar ik geloof dat verontwaardiging een kostbaar ding is. Het is de motor die onze vrijheden draaiende houdt.'

‘Men keek niet altijd naar kolonisatie zoals we er vandaag naar kijken’, zegt Jean Pierre Laus van Averechts. Neem nu Leopold 2: in de jaren ’80 en ’90 werd hij verdoemd omwille van zijn flamboyante levensstijl. Zijn gruweldaden kwamen pas later aan bod. De Hallenaar stond dan ook niet stil bij de vier straatnamen, gewijd aan kolonialisten. We willen ons dan ook afzetten van deze naamverheerlijking en dit doen we niet door het bordje weg te halen, maar door middel van een kritisch statement van historiek. Hiermee willen we ook burgerparticipatie bevorderen, wat in schril contrast staat met burgercollaboratie. Wat betreft dat laatste: op vijf maart werd er een motie ondertekend dat inwoners aanmoedigt om illegaal verblijvende mensen aan te geven. Dit doet sterk terug denken aan feiten van vorige eeuw’, aldus Jean-Pierre Laus.

Net voordat burgemeester Dirk Pieters het nieuwe straatbordje onthult (zie foto hieronder), heeft hij nog dit te zeggen: ‘Deze discussie, van al dan niet straatbordjes weghalen of veranderen, loopt zeker nog niet ten einde. Maar dit initiatief is een mooie stap in de goede richting.’

Burgemeester Pieters onthult het nieuwe straatbord.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?