Art-deco-villa is nog niet gered

De projectontwikkelaar, die de art-deco-villa in de villalaan wil afbreken om er een 20-tal appartementen te bouwen, is in beroep gegaan bij de bestendigde deputatie tegen de weigering die het stadsbestuur had uitgevaardigd tegen de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

De stad Halle vond dat de villa een te grote erfgoedwaarde heeft en weigerde een vergunning af te leveren. Het schepencollege meent dat het gebouw een toonbeeld van de art-deco-bouwstijl in de Sint-Rochuswijk in de jaren 1920 en 1930. Het was bovendien het huis van de directeur van de befaamde chicoreifabriek Pacha. Ook de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring kent de villa dezelfde erfgoedwaarde toe als de Villa Servais. Maar de villa op de hoek van de Villalaan en de Welkomstlaan is niet beschermd zoals de Villa Servais.

In de beroepsprocedure bij de Bestendige Deputatie kunnen alle betrokken partijen hun positie juridisch onderbouwen. De deputatie spreekt zich uit als rechtscollege. Na een uitspraak van de deputatie is kan er verder geprocedeerd worden voor de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Zie ook:

Geen sloopvergunning

Verzet van buren

Natuurpunt

Procedure overgedaan

Wijken voor villa

Analyse noodzakelijk


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?