Art-decovilla Villalaan moet wijken voor appartementenblok

Er is een openbaar onderzoek opgestart voor een omgevingsvergunning voor de sloop van een art-decovilla op de hoek van de Villalaan. De villa zou gesloopt worden om plaats te maken voor een appartementsgebouw met meer dan 20 appartementen. Ook de bomen en de omliggende tuin zouden moeten wijken, enkel de poort blijft staan.

N-VA Halle steunt de buurtbewoners van de Villalaan in hun protest. ‘Het is het zoveelste mooie gebouw in Halle dat dreigt te verdwijnen door de ongebreidelde bouwwoede’, zeggen N-VA gemeenteraadsleden Rogier Lindemans en Sven Pletincx.  ‘We steunen de buurt in hun verzet tegen de plannen.  Er dreigt niet alleen een mooie art-decovilla te verdwijnen, maar ook de ruime tuin errond moet wijken voor beton.  Dat enkel de mooie ingangspoort behouden blijft, is haast lachwekkend. En dit alles enkel voor het zoveelste banale grote appartementsgebouw in onze stad. We roepen daarom het stadsbestuur dan ook op om de plannen niet goed te keuren. ‘

Rogier Lindemans vindt dat er in Halle nood is aan een stedenbouwkundige visie om waardevolle gebouwen die niet geklasseerd zijn, beter te beschermen tegen afbraak. Hij zal dit ter sprake brengen op de eerstvolgende gemeenteraad.

Naast het verdwijnen van een waardevol gebouw, vreest de N-VA ook dat de mobiliteitsproblemen en de parkeerdruk in de Sint-Rochus-wijk nog zullen toenemen.

In buurgemeente Beersel werd onlangs beslist om niet meer ongebreideld te laten bijbouwen. Zo wil men het inwonersaantal onder controle houden en het karakter van de gemeente vrijwaren. “Voor de N-VA is het tijd dat Halle vastlegt waar de grens ligt: waar wil men met deze stad naartoe? Hoeveel extra inwoners kan deze stad nog dragen?”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?