‘Analyse waardevolle gebouwen noodzakelijk voor heel Groot-Halle’

Halle2019 gaat op de komende gemeenteraad in september aandringen op een volledige analyse door het Sint-Lucasarchief van alle waardevolle panden in Groot-Halle.

 In 1997 rondde het Sint-Lucasarchief zijn ‘Stedenbouwkundige en Architecturale analyse van de historische kern van de Stad Halle’, af. Het resultaat werd in het bijzonder informatieve boek ‘Halle 434’ gegoten, het betrof een samenwerking net de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle (KGOKH) en de Werkgroep ‘Oud Halle’; ook Zenne & Zoniën en de Milieuraad Stad Halle leverden hun medewerking.

434 panden in de historische kern van Halle werden onder de loep van de deskundigen genomen.  Twee zijn er van internationaal belang, 5 van nationaal, 60 regionaal en 367 van lokaal belang. In 1998 verscheen het boek.

 Het Sint-Lucasarchief maakt bouwhistorische studies met waardebepalingscriteria maar stelt ook beschermingsvoorstellen op; de gedegen analyses van de experts zijn erop gericht bouwkundig erfgoed te bestendigen en te versterken.

 Geen analyse van Groot-Halle

 De opdracht van het Sint-Lucasarchief betrof enkel de historische binnenstad van Halle-Centrum. “We weten dat de deskundigen van dit archief hun inmiddels opgedane kennis ook wilden aanwenden  om een stedenbouwkundige analyse te maken van heel Groot-Halle. De vraag werd door het Sint-Lucasarchief expliciet gesteld aan de toenmalige burgemeester en dit werd door hem afgewezen. Om financiële redenen of desinteresse? Dat is gissen, maar het resultaat is dat er nu conflictsituaties ontstaan zoals met de art nouveau Villa Reumont in de Villalaan. Het Sint-Lucasarchief zou deze villa neutraal maar grondig geanalyseerd hebben en, wie weet, 20 jaar geleden reeds aangedrongen hebben op een bescherming ervan”, zegt Yves Demanet van Halle2019.

 Beschermingsaanvraag voor ‘Villa Reumont’.

“Historische gebouwen zijn wereldwijd de bakens van onze geschiedenis, zo ook in Halle. Halle2019 heeft van de bescherming van het historisch en bouwkundig erfgoed een speerpunt in zijn programma gemaakt. De volledige analyse van de waardevolle panden in Groot-Halle door het Sint-Lucasarchief dringt zich meer dan ooit op”, zegt Demanet.

“Vanuit dit standpunt schaar ik me graag achter het verweer van Comité V om de Villa Reumont van de sloop te redden enerzijds en een stedelijk verbod op de bouw van de 22 appartementen anderzijds. In het dossier ‘Villa Reumont’ zijn er dus 2 cruciale stappen. Ten eerste het neerleggen van een klacht voor de huidige bouwaanvraag van de 22 appartementen en ten tweede de bescherming aanvragen voor de betrokken Art Nouveau villa.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?