N-VA dient klacht in tegen deal rond Vijver Essenbeek

De N-VA geeft de strijd voor de vijver van Essenbeek niet op en dient klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen de deal die het schepencollege sloot met een bouwpromotor.

“Terwijl de gemeenteraadsleden dachten dat de beroepsprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen liep, bleek de rechtszaak uitgesteld en maakte het schepencollege in het geheim een deal met een bouwpromotor. Deze achterkamerpolitiek schendt de principes van behoorlijk bestuur”, vinden de Essenbeekse N-VA-gemeenteraadsleden Mark Demesmaeker en Nelly Lanis.

In februari 2018 besliste de gemeenteraad dat het stadsbestuur beroep moet aantekenen tegen de bouwvergunning aan de vijver van Essenbeek langs de Kasteelstraat. Het schepencollege neemt een advocaat onder de arm en tekent effectief beroep aan. Tot een echt proces zou het echter nooit komen: meteen nadat het beroep is opgestart besluiten de partijen de rechtszaak uit te stellen om een akkoord te onderhandelen.

Achter de rug

 “Wanneer heeft het schepencollege haar advocaat de opdracht gegeven de zaak uit te stellen? Dit is in geen enkel verslag van het schepencollege terug te vinden. Meer nog, de gemeenteraadsleden die opdracht gaven het beroep in te dienen, werden nooit op de hoogte gesteld. Zo werd hun beroep tegen de bouwvergunning achter hun rug uitgesteld om een deal te kunnen sluiten met een bouwpromotor. Pure achterkamerpolitiek”, zegt gemeenteraadslid Mark Demesmaeker.

De N-VA dient nu klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen deze werkwijze. “Terwijl de gemeenteraadsleden dachten dat de beroepsprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen liep, sloot het schepencollege in het geheim een deal met een bouwpromotor. Hoe kon men handelen tegen deze werkwijze als men nooit op de hoogte werd gesteld? Men heeft de gemeenteraadsleden informatie achtergehouden. Dit schendt de principes van behoorlijk bestuur. We vragen dan ook aan de hogere overheid om de gemeenteraadsbeslissing over het bouwproject aan de vijver van Essenbeek te vernietigen”, zegt Nelly Lanis.

 In tegenstelling tot Groen en sp.a die hun verkiezingsbeloften inslikken, gaat de N-VA wel tot het uiterste voor Essenbeek. “We hadden kunnen zeggen ‘het is verloren’ maar we kunnen deze werkwijze van het schepencollege niet zo maar laten passeren. We hebben er vertrouwen in dat het Agentschap Binnenlands Bestuur er ook zo over denkt”, besluit Mark Demesmaeker.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?