Alle gemeenten willen label 'Diervriendelijke gemeente'

Eén jaar na de invoering van het verstrengde label mogen 37 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten zich diervriendelijk noemen. Uit onze regio ontbreken de gemeenten Asse, Affligem, Beersel, Bever, Galmaarden,  Gooik, Halle, Lennik, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw op het lijstje. We vroegen de gemeentebesturen om een reactie.

Affligem

“De gemeente Affligem wil zeker het nodige doen om erkend te worden. Het diensthoofd van RO/milieudienst (dierenwelzijn) Henk Souffriau zal aanstaande woensdag de digitale vergadering bijwonen, zodat we concreet weten wat we dienen te doen om deze erkenning te behalen. Dus een termijn is daar moeilijk op te plakken, liefst zo snel mogelijk natuurlijk”, zegt schepen van dierenwelzijn Hans Cornand.

Asse

Beersel

“Beersel is een diervriendelijke gemeente, wij hebben het label gekregen in 2018 en wij zullen het nodige doen om nu het nieuwe label te krijgen. Wij hebben de beginselverklaring ondertekend, alleen de nieuwe aanpassingen moeten nog gebeuren. Een paar weken geleden is er een nieuwe ambtenaar in dienst genomen 'een deskundige maatschappelijke veiligheid en handhaving'. Hij begint te werken in januari en hij neemt onder andere dierenwelzijn voor zich. Het is de bedoeling  dat hij direct werk gaat maken van die 2.0-aanpassing, zodat we in het voorjaar 2021 klaar zijn om het nieuwe label te krijgen”, zegt schepen van dierenwelzijn Elsie De Greef.

Bever

"Wij zouden met de tijd inderdaad dit label ook graag ontvangen.Het is echter niet evident om als kleine gemeente aan alle voorwaarden te voldoen", aldus Kristof Cattie, gemeente Bever

Galmaarden

Gooik

"Wij zijn momenteel bezig met de aanvraag om het label van diervriendelijke gemeente ook te ontvangen. We wachten momenteel op antwoord of we voldoen aan alle vereisten, of we nog iets moeten bijsturen. Maar we zijn daar volop mee bezig!   Volgens ons voldoen we wel aan alle vereisten. We ondertussen ook met een enthousiaste groep mensen in de dierenwelzijnsraad.Dus dat label zullen we zeker ten laatste in  2021 ontvangen!  ", zegt schepen van dierenwelzijn Christa Dermez.

Halle

"Het is geen foutje dat Halle (nog) niet op de lijst prijkt.  Het is evenwel onze ambitie om volgend jaar ook het label te kunnen behalen. Om dat label te kunnen behalen moet je aan 14 criteria voldoen.  Concreet voor Halle zijn er 4 die als werkpunt werden aangeduid.  Naast de 10 overige criteria die we wel reeds behalen. Voor de duidelijkheid, het label is dus niet  louter symbolisch maar wordt alleen toegekend als je aan die 14 criteria voldoet. Dit betekent evenwel niet dat we geen ‘andere’ beslissingen nemen waarbij we het verbeteren van het dierenwelzijn nastreven.

Denk maar aan

  • De aanleg van onze hondenlosloopweides (Buizingen, Sint Rochus en Lembeek).  Het hondenlosloopbos in Lembeek is het laatste in dit rijtje dateert van deze legislatuur.  En er zullen er zeker nog 2 andere volgen.
  • Ons verstrengd vuurwerkverbod is ingegeven door dierenwelzijn.
  • De aanpassing van ons politiereglement waar we meer aandacht hebben voor de problematiek van dieren als entertainment.
  • Tussen Malheidebrug en Bospoortbrug zal de fietssnelweg worden uitgerust met vleermuisvriendelijke verlichting. ", zegt schepen

    Bram Vandenbroecke.

Lennik

“Onze dienst is daarmee bezig. We hebben dit jaar een nieuw zwerfkattenbeleid opgestart, ism de Ark van Pollare en we voldoen reeds aan het merendeel van de voorwaarden. In oktober kregen we nog een pluim van Gaia voor ons proactief optreden rond de verkeerslachtoffers bij reeën langs de N8.Dit formele punt zal de komende maanden verder worden afgerond”, antwoordt schepen van dierenwelzijn Hendrik Schoukens.

Roosdaal

"We hebben deze discussie inderdaad al intern en via de gemeenteraad gevoerd.Voor het eerste label van diervriendelijke gemeente hebben we niet ingetekend. We voldeden aan alle voorwaarden maar hadden geen schepen met de bevoegdheid dierenwelzijn in de titel, wel dierenarts. Een titel levert geen verbetering van het dierenwelzijn maar kan communicatief nuttig zijn. We zullen wel intekenen op de versie 2.0 en ontbreken slechts 2 voorwaarden. We hebben geen vast contract met een dierenasiel maar voor interventies doen we vast beroep op VETAS vzw en voor opvang zoeken we steeds naar de meest geschikte partner per dier. Hierdoor achtten we het welzijn van de dieren extra gediend te hebben. Een andere voorwaarde is de aanpassing van huurcontracten die huisdieren toelaten in sociale woningen, OCMW-woningen, rustoorden en serviceflats. Dit dienen we nog na te kijken met de verschillende aanbieders op het Roosdaalse grondgebied. Volgens mij gaat dit voornamelijk over het menselijk welzijn en niet zozeer het dierenwelzijn. Dierenwelzijn dient voor ons in de eerste plaats uit te gaan vanuit het bestaan van het dier en niet van de eigenaar. Alle andere voorwaarden zijn reeds vervuld", vertelt schepen Herman Claeys.

Sint-Pieter-Leeuw

“Ook Sint-Pieters-Leeuw is een diervriendelijke gemeenten en heeft daarom de beginselverklaring goedgekeurd, zij het met een uitzondering voor artikel 9. Artikel 9:  “orgt voor de aanpassing van huurcontracten die huisdieren toelaten in sociale woningen, ocmw woningen, rustoorden of serviceflats.” De aanpassing van de contracten van de huisvestingsmaatschappijen valt immers niet onder onze bevoegdheid, en daar kunnen we ons dan ook niet voor engageren. Er wordt wel een overleg opgestart met de huisvestingsmaatschappijen  en de andere belanghebbenden hierover”, zegt burgemeester Luc Deconinck.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?