"Afschaffing afrit 12 niet mogelijk zonder bijkomende maatregelen"

DILBEEK - Er is de afgelopen maanden over geen enkel project in Dilbeek meer inkt gevloeid dan over de plannen om 'Afrit 12 - Kattebroek' van de Brusselse Ring tijdelijk af te sluiten. Naast het Agentschap Wegen & Verkeer kwam vooral schepen van mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA) in het oog van de storm terecht.

De proefopstelling van het afsluiten van de afrit treedt deze week, op woensdag 1 april, in werking. Het moment voor Quaghebeur om het proefproject nog eens grondig van A tot Z toe te lichten.

Context

"De gemeente Dilbeek besliste vorig jaar om een nieuw mobiliteitsplan op te stellen en stelde hiervoor studiebureau MINT nv aan", begint Quaghebeur. "Het oude plan bevatte te weinig concrete acties en bleef hangen in algemeenheden. De opmaak van dergelijk plan gebeurt in 3 stappen: een informatiefase, een onderzoekfase en tot slot de ontwerpfase. We bevinden ons nu in de tweede onderzoeksfase."

Onderzoeksfase

"Tijdens deze fase onderzoeken we een aantal knelpunten die ons werden aangereikt in de informatieronde en tijdens de inspraakmomenten rond het masterplan Dilbeekse kern. Dat gaat van parkeeronderzoeken, bevragingen bij bedrijven over vrachtroutes tot onderzoek over verkeersstromen. In dat laatste geval kadert het proefproject rond afrit 12. Heel wat doorgaand verkeer rijdt namelijk door centrum Dilbeek om afrit 12 te bereiken. We willen dit gegeven goed in kaart brengen en de effecten op het lokaal en bovenlokaal wegennet meten.
De onderzoeksfase is hét moment dit te doen. Anders heb je een mobiliteitsplan dat niet alle aspecten omvat. We kunnen voor bepaalde problemen ons hoofd namelijk niet in het zand steken. Het feit dat het Dansaertpark opent begin april, komt juist zeer goed uit: we kunnen dadelijk de werkelijke impact van dit winkelcomplex en KMO zone in kaart brengen."

Waarom onderzoek?

"De gemeente heeft zich in het verleden voorstander getoond van een afschaffing van afrit 12 (in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan). Zoals bekend is deze maatregel nog niet uitgevoerd. We schatten in dat dit vandaag niet mogelijk is zonder bijkomende maatregelen oa op de Dansaertlaan en de N8. Tenzij we uiteraard afstappen van de positie die de gemeente voorafgaandelijk heeft ingenomen. Maar dan moeten we de consequenties ervan dragen: namelijk van de invalswegen naar afrit 12, hoofdwegen maken. Om hier een visie over te maken, zijn objectieve meetgegevens noodzakelijk."

Inspraak

"De gemeenteraad heeft op 9 september 2014 het participatietraject goedgekeurd voor de opmaak van het mobiliteitsplan. Dit traject bevat in de eerste 2 fasen verschillende inspraakmomenten waarbij zowel bewoners als adviesraden, politieke fracties zijn en betrokken zullen worden."

Begrip

"De gemeente heeft begrip voor de reacties van vele gebruikers van de afrit. Het is nooit fijn om bepaalde gewoonten, ook al is het maar tijdelijk, aan te passen. Maar als je een plan opstelt met een visie op lange termijn dan is het maar logisch dat we als bestuur de juiste impact willen kunnen inschatten van alle scenario’s, teneinde daar dan een duidelijke visie op te vormen."

Lees ook : Afrit 12 vanaf 1 april tijdelijk afgesloten
Lees ook : Facebookgroep tegen sluiting Afrit 12 druk gevolgd
Lees ook : Voertuigtellingen beslissen mee over lot van afrit 12 (R0)
Lees ook : Heibel om mogelijke sluiting afrit Kattebroek (R0)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?