Aantal coronapatiënten in UZ Brussel neemt verder toe

Het aantal patiënten dat met COVID-19-klachten wordt genomen in het UZ Brussel neemt zoals verwacht verder toe. Dat laat het ziekenhuis zaterdagochtend via een update weten.

In het UZ Brussel worden momenteel 37 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 21 bevestigde coronapatiënten, 5 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we de resultaten af.

Afhankelijk van de zorg die ze nodig hebben, zijn ze opgenomen op de COVID-19-eenheid voor niet-kritische zorgen of op een afzonderlijke eenheid met isolatiekamers op de dienst Intensieve Zorgen. Op de dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel 7 patiënten waarvan er 6 bevestigde COVID-19-patiënten zijn.

De spoedgevallendienst, die gereorganiseerd is in een COVID-19 en een niet-COVID-19-zone, telde gisteren 158 patiënten (in normale omstandgheden zijn dat er ongeveer 230 per dag) waarvan 58 mogelijk besmet waren met COVID-19. Dat aantal blijft al enkele dagen redelijk stabiel tussen 40 en 60 hangen.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (cijfers op 20-3 om 17.30 uur)

 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames (Intensieve Zorgen en 'gewone afdeling'): 27
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op Intensieve Zorgen: 5
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen naar huis zijn: 5
 • Totaal aantal COVID-19-positieve opnames ondertussen overleden: 2
 • Totaal aantal COVID-19-positieve patienten op dit ogenblik in het ziekenhuis: 21

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

 • Noodzakelijke zorg gaat door! - Het is belangrijk te onderstrepen dat patiënten die noodzakelijke zorg nodig hebben nog steeds in het UZ Brussel terecht kunnen. De vrees voor het coronavirus lijkt sommige patiënten - zowel in de volwassenenzorg als de pediatrie - tegen te houden om ook voor noodzakelijke zorg naar het ziekenhuis te komen. Het ziekenhuis ziet zeer streng toe op het toepassen van alle mogelijke zorgvuldigheidsregels. Wie twijfelt of zorg al dan niet noodzakelijk is, wordt aangeraden daarover te overleggen met de huisarts. Deze kan dan contact opnemen met het ziekenhuis. We moeten absoluut vermijden dat de reguliere patiënten medisch in moeiljkheden komen als bijwerking van het coronavirus. 
   
 • UZ Brussel verstrengt het toezicht op het toepassen van alle mogeljke zorgvuldigheidsregels in het ziekenhuis. - Het UZ Brussel zet vanaf maandag in overleg met de dienst ziekenhuishygiëne een team van vijf vrijwillige verpleegkundige medewerkers in om de medewerkers die in contact komen met patiënten continu te sensibiliseren voor en te informeren over het correct gebruik van alle beschermingsmateriaal. Zij zullen zowel de diensten rondgaan als korte en praktische opleidingen en trainingen organiseren. Dat is zowel belangrijk ter bescherming van patiënten en zorgverleners, als voor het doeltreffend en zuinig gebruik van de beschermingsmiddelen. Daarnaast wordt intern ook doorlopend informatie verspreid over het correct gebruik van beschermingsmateriaal zoals mondmaskers, o.m. met korte instructiefilmpjes.
   
 • Artsen tegen corona: UZ Brussel zoekt extra artsen. - Het UZ Brussel kreeg de voorbije dagen tientallen aanbiedingen van interne en externe artsen die hun expertise breed willen inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Het ziekenhuis is enorm dankbaar voor dit hulpaanbod. Artsen die bereid zijn om ingeschakeld te worden in het UZ Brussel wanneer dat nodig zou zijn, kunnen zich registreren via een speciale link. Ze worden persoonlijk gecontacteerd. Doel is om samen de dagelijkse zorg van COVID-19 én non-COVID-19 patiënten te kunnen blijven verzekeren, ook bij een hogere toestroom van patiënten.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?