Aannemer hield zich niet aan de afspraken

Vorige week werden er op en rond de Lennikse Markt kabelwerken uitgevoerd door een onderaannemer van Fluvius. Die veroorzaakte een verkeerschaos en bracht zwakke weggebruikers in gevaar. De onderaannemer hield zich niet aan de afspraken.

Die werken weren duidelijk slecht afgestemd op de plaats waar ze worden uitgevoerd. Regelmatig worden er plots zware kabels over de weg en de voetpaden getrokken waar er geen veiligheidsafbakening is voorzien. Zwakke weggebruikers zoals rolstoelgebruikers, moeders met kinderkoets, voetgangers moesten zich  maar een weg zoeken.

Donderdag en vrijdag werden in de bocht van de gewestweg werken uitgevoerd in de voetpaden en de rijweg. Nergens was er nog plaats voor de zwakke weggebruiker. Dat zorgde voor gigantische verkeershinder waarbij de politie het verkeer moest komen regelen. Vrijdag werden er 3 controleurs van De Lijn ter plaatse gestuurd om wat orde te scheppen in het verkeer zodat onder meer hun bussen er niet te veel tijd verloren.

De gemeente laat weten dat de aannemer, tegen alle afspraken in, de rijbaan volledig heeft open gelegd voor de aanleg van de nieuwe kabel. Infrax is hiervan reeds in kennis gesteld en er zal een evaluatie volgen met de aannemer zodat deze toestanden zich in de toekomst niet meer voorkomen.

Zie ook: https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/kabelwerken-veroorzaken-chaos-rond-lennikse-markt/48358


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?