Kabelwerken veroorzaken chaos rond Lennikse Markt

Er zijn al enkele dagen kabelwerken aan de gang op en rond de Lennikse Markt. Die zorgen voor zware hinder voor zowat alle weggebruikers.

Een aannemer voert in opdracht van Fluvius nutswerken uit aan het ondergronds elektriciteitsnet. De bestaande marktkasten worden vernieuwd en er worden nog enkele nieuwe bijgeplaatst.

Die werken zijn duidelijk niet erg goed afgestemd op de plaats waar ze worden uitgevoerd. Regelmatig worden er plots zware kabels over de weg en de voetpaden getrokken waar er geen veiligheidsafbakening is voorzien. Zwakke weggebruikers zoals rolstoelgebruikers, moeders met kinderkoets, voetgangers moeten zich  maar een weg zoeken.

Donderdag en vrijdag werden in de bocht van de gewestweg werken uitgevoerd in de voetpaden en de rijweg. Nergens was er nog plaats voor de zwakke weggebruiker. Dat zorgde voor gigantische verkeershinder waarbij de politie het verkeer moest komen regelen. Vrijdag werden er 3 controleurs van De Lijn ter plaatse gestuurd om wat orde te scheppen in het verkeer zodat onder meer hun bussen er niet te veel tijd verloren.

Men kan zich de vraag stellen waarom het verkeer niet enkele dagen werd omgelegd zoals dat vroeger al gebeurde. De politie beaamt dat dit een betere oplossing zou geweest zijn.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?