284 studenten starten aan Geneeskunde en 183 aan Tandheelkunde

Volgend academiejaar mogen er 1.284 studenten starten aan de opleiding Geneeskunde en 183 aan de opleiding Tandheelkunde. Alle deelnemers aan de toelatingsexamens hebben vandaag hun resultaat gekregen. Bij het toelatingsexamen Geneeskunde is  35% van de 4.144 kandidaten geslaagd, bij het toelatingsexamen Tandheelkunde 51% van de 998 kandidaten.

De Vlaamse Overheid en de Examencommissie hebben samen met enkele middelbare scholen en universiteiten toelatingsexamens georganiseerd voor de opleidingen geneeskunde (6 juli 2021) en tandheelkunde (7 juli 2021). Voor het tweede jaar op verliepen deze examens digitaal en decentraal. Zo konden de deelnemers in kleinere groepen in een serene omgeving examen afleggen. Op de overgrote meerderheid van de locaties zijn deze examens probleemloos verlopen. Op een paar locaties waren er technische problemen van tijdelijke aard, zoals een internetverbinding die uitviel of een stroomonderbreking. Over het algemeen werden deze problemen snel opgelost.

Volgend academiejaar (2021-2022) mogen er 1.284 studenten starten aan de opleiding Geneeskunde en 183 aan de opleiding Tandheelkunde. Dat is telkens iets meer dan de vooraf voorziene startquota van 1.276 voor Geneeskunde en 180 voor Tandheelkunde. Dat komt omdat bij het toelatingsexamen Geneeskunde 1.284 van de 4.144 kandidaten evenveel of meer punten behaalden dan de persoon die op de laatste plaats van het startquotum (1.276) staat. Bij het toelatingsexamen Tandheelkunde behaalden 183 van de 998 kandidaten evenveel of meer punten dan de persoon die op de laatste plaats van het startquotum (180) staat.

Het is bij de toelatingsexamens niet voldoende om te slagen: je moet ook gunstig gerangschikt zijn. Het startquotum beperkt immers het aantal starters: alleen de geslaagden met de beste punten kunnen beginnen aan de opleiding. Deelnemers komen ook alleen in aanmerking voor gunstige rangschikking als ze ten minste de helft van de punten behalen voor het onderdeel Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW) én voor het onderdeel Generieke competenties (GC).

“De toelatingsexamens stellen de deelnemers serieus op de proef. Ik begrijp de teleurstelling bij alle kandidaten die straks niet kunnen beginnen aan de opleiding. Maar toch zijn deze toelatingsexamens noodzakelijk: ze zorgen er voor dat er niet te veel en niet te weinig studenten beginnen aan deze opleidingen”, aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?