Intradura reinigt komende weken straatkolken in Merchtem

Intradura is eind vorige week gestart met het ruimen van de kolken in Merchtem. Het werk zal ongeveer 3 weken duren. Bij wateroverlast de voorbije weken is gebleken dat de kolken vol zaten en hierdoor het oppervlaktewater niet voldoende snel afgevoerd kon worden.

Om een vlotte uitvoering der werken te kunnen realiseren, zullen er in verschillende straten parkeerverbodsborden geplaatst worden.

Op donderdag 5 augustus zal er parkeerverbod staan in volgende straten: A. De Boeckstraat (volledig), Krekelendries (onpaar), Markt (onpaar), Nieuwstraat (onpaar), Vesten (volledig), Stationsstraat (paar) + Parking station, Kon. Albert I straat (paar), Kon. Leopold III straat(volledig), A. Bursensstraat(paar), Meutersweg (paar), Brussegemkerkstraat.

Op vrijdag 6 augustus zal het parkeerverbod staan in volgende straten: Stoofstraat(volledig), Nieuwstraat (paar), Markt (paar), Krekelendries (paar), Stationsstraat (onpaar), Kon. Albert I straat (onpaar), A. Bursensstraat (onpaar), Meutersweg (onpaar).

Echter zijn er straten waar er geen parkeerverbod zal geplaatst worden en vraagt het bestuur om erop te letten om niet op de straatkolken te parkeren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?