Zware geldboete voor gewezen burgemeester

De correctionele rechtbank in Brussel heeft ex-burgemeester van Galmaarden Pierre Deneyer veroordeeld voor belaging en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Hij kreeg een geldboete van 2.000 euro (x 8 = 16.000) (of een vervangende gevangenisstraf van 2 maand), met uitstel voor de helft voor 3 jaar. Hij moet de burgerlijke partij een schadevergoeding betalen

De raadkamer had Pierre Deneyer naar de correctionele rechtbank verwezen voor belaging en ongewenst seksueel gedrag op het werk tegenover een vrouwelijke ambtenaar van de gemeente. Volgens het parket wilde het slachtoffer geen officiële klacht indienen maar ze wilde gewoon dat de feiten stopten. Ze heeft haar verhaal verteld aan een politie-inspecteur, die vervolgens de toenmalige korpschef inlichtte. Deze vroeg hem een vertrouwelijk verslag op te stellen en heeft dit aan het parket bezorgd. Het parket besloot ambtshalve een onderzoek in te stellen.

Het openbaar ministerie had een gevangenisstraf van 6 maand met uitstel en een boete van 4.800 € gevorderd.

Deneyer heeft de feiten altijd ontkend en blijft dat doen. Hij benadrukt dat de getuigen, die het vermeende slachtoffer aanduidde, verklaarden dat ze geen belastende feiten hebben opgemerkt.

 Zie ook: Onderzoek


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?