Parket onderzoekt 'dispuut tussen gemeentepersoneel en burgemeester Galmaarden'

Op onze redactie kwam een anonieme melding binnen dat er momenteel een gerechtelijk onderzoek m.b.t. gemeentebestuur in Galmaarden opgestart. “Tal van personeelsleden (in bijzonder deze van grondgebiedzaken) en schepenen zijn reeds ondervraagd door politie”, luidt de mededeling.

Parketwoordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Mijn collega die verantwoordelijk is voor de dossiers lastens lokale besturen en bijzondere functionarissen, bevestigt dat ze een onderzoek lopende heeft m.b.t. de gemeente Galmaarden, maar wenst hier verder geen enkele informatie over mee te delen.”

Burgemeester Pierre Deneyer reageert  “Gisteren werd ik door een journalist gecontacteerd met de vraag of er een gerechtelijk onderzoek loopt over een klacht van onze dienst grondgebiedzaken. Ik heb deze vraag naar waarheid met een “neen” beantwoord. Omdat vandaag in de krant de indruk wordt gewekt dat onze personeelsleden van de dienst grondgebiedzaken op een of andere manier niet correct zouden handelen, wat absoluut niet het geval is, wens ik te melden dat er een gerechtelijk onderzoek lopende is tussen één medewerker van de dienst grondgebiedzaken en mezelf naar aanleiding van een dispuut tussen 2 individuele personen. Dit onderzoek heeft hoegenaamd niets te maken met de correcte dienstverlening aan de burger. Het onderzoek zit in de handen van het parket. In het belang van dit onderzoek, wordt hier dan ook op geen enkele wijze verder over gecommuniceerd.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?