Lennik is ‘toegankelijke gemeente’

Aarschot, Lennik, Tienen en Machelen  mogen zich een jaar lang ‘Toegankelijke gemeente’ noemen. Ze ontvangen hiervoor vandaag een handvest van de provincie Vlaams-Brabant. Het is de apotheose van haar campagne ‘Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan!’. 33 Vlaams-Brabantse gemeenten kregen een jaar de tijd om een 10-puntenprogramma voor meer toegankelijkheid te realiseren.

Vorig jaar startte de provinciale campagne ‘Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan’.
De campagne omvatte een 10-puntenprogramma waaraan de gemeenten, samen met On Wheels, en Inter, gedurende een jaar konden werken.
De gemeenten die dan alle punten van het 10-puntenprogramma hebben gerealiseerd, mogen gedurende één jaar de titel van toegankelijke gemeente dragen. Zij krijgen hiervoor een handvest.

Belangrijk punten uit het programma zijn het screenen van parkeerplaatsen en handelszaken, de organisatie van een toegankelijk evenement, het organiseren van een knelpuntwandeling en een overlegmoment met de gebruiker.

De gemeenten Aarschot, Lennik Tienen en Machelen behaalden rechtstreeks het handvest van toegankelijke gemeente.

De gemeenten Affligem, Asse, Diest, Halle, Huldenberg, Kapelle-op-den-Bos, Kortenaken, Leuven, Liedekerke, Lubbeek,  Merchtem, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw, Tremelo, Vilvoorde, Zaventem, Zemst en Zoutleeuw krijgen nog een herkansing tot 1 september om 1 of 2 punten in orde te brengen.

‘We hechten veel aandacht aan toegankelijkheid voor kansengroepen. Toegankelijkheid vormt voor 20% van de bevolking een essentieel onderdeel om te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. De lokale besturen zijn hierin onze voornaamste partners. Vandaar dat we deze campagne vooral naar hen hebben gericht. Vier gemeenten slaagden ‘in eerste zit’ voor het handvest, 19 andere hebben goede perspectieven voor september. Ik ben dan ook zeer tevreden dat heel wat gemeenten hard hebben gewerkt rond deze thematiek’, besluit Marc Florquin, gedeputeerde voor toegankelijkheid. 

2013 Fried Ringoot vraag toegankelijkheid

 CAMPAGNE JOUW GEMEENTE TOEGANKELIJKE GEMEENTE? SAMEN WERKEN WE ERAAN!
10 punten programma
De  provincie Vlaams-Brabant lanceert de campagne “Jouw gemeente, toegankelijke
gemeente? Samen werken we eraan!
   Aan de hand van  een 10 punten programma nodigen we lokale overheden uit om gedurende 1 jaar, van 1 juni 2017 tot 1 juni 2018 actief te werken rond toegankelijkheid, aan de hand van het onderstaande 10 punten programma. 
Om dit programma te realiseren voorziet de provincie de nodige ondersteuning in samenwerking met Inter en On Wheels.

De gemeentes die op einddatum van 1 juni 2018 het 10 puntenprogramma hebben doorlopen krijgen van de provincie officieel het ‘handvest van toegankelijke gemeente’ en mogen gedurende 1 jaar deze titel op hun website zetten met het passende logo.

 

 1. Organiseren van een knelpuntwandeling
  ondersteuning :
  Aan de gemeentes wordt een checklist en draaiboek bezorgd om een dergelijke wandeling in te richten.

 2. 10 handelszaken en 1 openbaar toilet screenen voor gemeentes tot 10.000 inwoners of 20 handelszaken en 1 openbaar toilet voor gemeentes met meer dan 10.000 inwoners. (ook zelfstandige praktijken zoals dokter, kine worden opgenomen ).   
  Ondersteuning:
  om op te starten zal On Wheels gratis 5 handelszaken voor kleine gemeentes en 10 voor grote gemeentes screenen en de info ter beschikking stellen. De overige 5 of 10 screenings moet de gemeente zelf organiseren. Hierbij kan men kiezen voor een screening door Inter of On Wheels.
   
   
 3. Informatie over alle gescreende parkeerplaatsen staat op de website van de gemeente.
  Ondersteuning: On Wheels zal alle info over de gescreende parkeerplaatsen ter beschikking stellen van de gemeentes in de loop van 2017.

 4. Informatie over de Mobiliteitscentrale aangepast vervoer wordt op de gemeentelijke website geplaatst
  Ondersteuning
  De nodige info wordt ter beschikking gesteld.
 5. Bij minstens 1 gemeentelijke publieke activiteit wordt er aandacht geschonken aan mensen met een beperking
  Ondersteuning: Gemeentes krijgen een standaard checklist, voor extra ondersteuning kan men bij Inter terecht.
 6. Op basis van de screenings worden 5 extra parkeerplaatsen volgens de wettelijke regels aangepast voor kleine gemeentes en 10 voor grote gemeentes,   
  Ondersteuning
  :On Wheels zal aan alle gemeentes een elektronisch platform ter beschikking stellen waarmee ze een gefundeerde keuze kunnen  maken van de aan te passen parkeerplaatsen. De gemeentes kunnen via het bestaande systeem van gratis adviesuren ook ondersteuning aan Inter vragen.
 7. 5 stedenbouwkundige dossiers worden geadviseerd op toegankelijkheid
  Ondersteuning
  Is gratis voor de gemeentes via Inter.
   
 8. Minstens 1 overleg tussen gebruikers en het gemeentelijk beleid wordt georganiseerd
  zelfstandig te organiseren door de gemeente.

 Minstens 1 planningsgesprek rond de aanpak van een lokaal toegankelijkheidsbeleid wordt gehouden met Inter en de provincie

 1. Ondersteuning: gratis voor de gemeente.
 2. Opmaak van een engagementsverklaring dat de gemeente de bovengenoemde acties zal voortzetten na afloop van de campagne. zelfstandig te doen door de gemeente

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?