Fried Ringoot vraagt betere toegankelijkheid Lennikse handelszaken

LENNIK – Gemeenteraadslid Fried Ringoot (N-VA-L²) vroeg op de gemeenteraad om gebruik te maken van steunmaatregelen van de overheid, om de bereikbaarheid van Lennikse handelszaken te verbeteren.

“Het Vlaams Agentschap Ondernemen heeft begin van dit jaar een oproep ‘Handelskern versterkende maatregelen’ gelanceerd, met als geweldige doelstelling de steden en gemeenten te ondersteunen bij acties die de handelskernen versterken. Ze geven daarvoor  subsidies . De gemeente moet een  project indienen”, zegt Fried Ringoot..

De gemeente kan heel uiteenlopende projecten indienen waar zij haar visie kan motiveren, die het kernwinkelgebied zullen versterken. Het gaat bvb om initiatieven rond bereikbaarheid, bewegwijzering, parkeren, opwaarderen van de handelskern, centrummanagement, enz…

“Tot op heden hoorden wij nog niets van het schepencollege over deze maatregelen en de mogelijke subsidies die de gemeente Lennik hiervoor zou kunnen krijgen. De kans is trouwens zeer reëel dat we dit binnenhalen. Er worden meer dan 25 projecten aanvaard en het gaat hem uiteindelijk om heel veel geld”, betoogt Ringoot.

“Men vraagt enkel een visie en een mooi onderbouwd dossier in te dienen. Dat kan met het professionalisme en know how van het gemeentepersoneel geen probleem zijn.. wat het maken van het dossier betreft. De visie, daar zou het schepencollege moeten kunnen voor zorgen. Er is een kans om de creativiteit los te laten binnen het schepencollege en gemeenteraad. . net omdat er bijzonder weinig restricties zijn”, zegt het gemeenteraadslid.

Vragende partij

“Wij stellen alvast meteen voor om deze subsidiemogelijkheid te gebruiken om alle handelszaken in de kern van onze gemeente bereikbaar en berijdbaar te maken voor kinderkoetsen, rolwagens, rolstoelen enz.. Daar zijn de handelaars vragende partij. Daar zijn heel wat gezinnen met kinderen vragende partij. Daar zijn heel wat oudere mensen vragende partij en uiteraard ook de rolstoelgebruikers”, weet Ringoot

“Ik herinner me dat mevr. De Knop aan het begin van de legislatuur in haar ‘beleidsverklaring’ de ‘lokale Middenstand ondersteunen’ als één van de topprioriteiten beschouwde.. dus. Bovendien zouden deze maatregelen het Lenniks handelscentrum stevig op de kaart zetten met een heel erg positieve boodschap! Het zou heel wat mensen naar Lennik halen die ergens anders niet terecht kunnen omwille van de bereikbaarheid. En vergeten we niet de grote publiciteit die we er in de lokale en zelfs nationale pers mee zouden krijgen! Eigenlijk zouden we zelfs niet mogen wachten op deze subsidies om dit waar te maken”, zegt Ringoot.

Wegwijzers

Schepen voor middenstand Yves De Muylder (Cd&V) wist te vertellen dat de gemeente bij de provincie een dossier indiende om de parkings te bewegwijzeren. De schepen beloofde om Frieds dossier in te dienen bij het Agenstchap Ondernemen.

Ringoot drong nog aan om mensen met een beperking te betrekken in de besprekingen om na te gaan of genomen maatregelen haalbaar zijn.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?