Zorgnetwerk Pajottenland Plus: Geen schrijnende thuissituaties bij Lennikse 75-jarigen

LENNIK - Het project Zorgnetwerk Pajottenland plus is opgestart in 2010, met als doel senioren en andersvaliden zolang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving laten wonen op een menswaardige manier. Dit project werd verder gezet in 2011.

De projectverantwoordelijke Valerie Opligtenberg bezoekt alle 75-jarigen in Lennik. In 2011 werden 73 huisbezoeken afgelegd in kader van het Zorgnetwerk. De projectverantwoordelijke bezocht 65 senioren die vorig jaar 75 jaar werden (personen geboren in 1936). Tijdens deze huisbezoeken werd de persoonlijke leefsituatie besproken. De senioren kregen uitleg over de dienstverlening in de gemeente. Er was ook een controle van hun eventuele recht op sociale voordelen of tegemoetkomingen. In 2011 waren er 5 Lennikse senioren die weigerden deel te nemen aan het project, omwille van geen interesse. De projectverantwoordelijke bezocht zelfs 4 bewoners van Zonnestraal die 75 jaar werden. Zij kregen een kleine attentie. Spijtig genoeg zijn er 2 75 jarigen overleden vorig jaar.

 Bovendien was er een jaarlijkse opvolging waarbij de bezochte 75-jarigen van 2010 (personen geboren in 1935) opnieuw telefonisch gecontacteerd werden. Er werd nagegaan of er een verandering was in hun leef- of gezinssituatie en eventueel nood aan extra informatie of dienstverlening. Bij 8 senioren was er een bijkomend huisbezoek nodig, omdat zij nog concrete hulpvragen hadden. 

In 2011 waren er geen schrijnende thuissituaties bij de 75-jarigen in Lennik.

Er waren wel doorverwijzingen naar :

  • interne diensten van het OCMW: poetsdienst, klusjesdienst, serviceflats, aanvragen van stookolietoelage
  • vrijwilligerswerking van het OCMW: Minder Mobielen Centrale, cafetaria (ontmoetingscentrum voor senioren), oppashulp
  • externe diensten: woonwinkel, mutualiteit, gemeente, FOD Sociale Zekerheid

Het project wordt positief bekeken. De senioren zijn tevreden met het huisbezoek en de informatie die ze verkrijgen over de dienstverlening in de gemeente Lennik, sociale voordelen en tegemoetkomingen. De projectverantwoordelijke heeft eveneens regelmatig contacten met de lokale actoren in de gemeente Lennik, zoals vrijwilligers van het OCMW Lennik, Ziekenzorg, gepensioneerdenbonden, seniorenraad… Door een goede wisselwerking met deze organisaties kunnen concrete zorgvragen gemeld worden aan de sociale dienst van het OCMW en kan er een mogelijke oplossing aangeboden worden.

Het project loopt verder in 2012, waarna een definitief rapport wordt opgesteld. Er is een samenwerking met 5 buurgemeenten (Gooik, Pepingen, Roosdaal, Galmaarden en Herne). Hierdoor zal duidelijk kunnen aangetoond worden welke de verwachtingen, wensen en vastgestelde tekorten zijn in de hulpverlening bij ouderen in het Pajottenland.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?