Zevenhonderd extra inheemse bomen en struiken in Wambeek

WAMBEEK - De Gemeente Ternat plantte recent 700 inheemse boom-en struiksoorten aan op de oevers van de opengelegde beek in Klapscheut. Ze kreeg hiervoor ondersteuning en advies van bosgroeplid en bosdeskundige Erwin Sergooris, en de mensen van de Bosgroep Zuidwest Brabant vzw zelf. Er werd gekozen voor standplaatsgeschikte soorten, die genetisch afkomstig zijn uit de regio onder het label ‘Plant van Hier’. De aankoop en levering van het plantsoen gebeurde via de bosgroep, die voor haar werking financiële steun ontvangt van de Provincie Vlaams-Brabant.

“De Gemeente Ternat , zelf ook lid van de bosgroep, wilde graag deze werken kaderen binnen het biodiversiteitscharter van de gemeente”, stelt schepen voor milieu Guido Van Cauwelaert. “Daarom werd er gekozen voor een diversiteit aan inheemse soorten, die genetisch verwant zijn met onze streek.” Erwin Sergooris ging als vrijwilliger aan de slag om de in te planten plaatsen te omschrijven en samen met de bosgroep te komen tot een sterke invulling van deze oevers. “Om zoveel mogelijk meerwaarde te maken voor de natuur, werd gekozen voor een grote menging van soorten, waaronder ook zeldzame en zeer waardevolle soorten voor insecten, kleine zoogdieren en vogels. Europese vogelkers, mispel, hazelaar, Gelderse roos, veldesdoorn en fladderiep vormen een greep uit deze rijkdom. Om geen monotone, strakke haag te krijgen, werden ook regelmatig boomsoorten als haagbeuk en Zwarte els ingeplant, die zullen zorgen voor meer structuur en variatie in de beplantingen.”

De schepen van milieu Guido Van Cauwelaert en bosgroeplid Erwin Sergooris richten zich tot elke tuin- en boseigenaar met de oproep om zelf ook aan de slag te gaan met inheemse boom- en struiksoorten, aangepast aan de locatie en gericht op het versterken van de biodiversiteit en het landschap. Voor de bosbeheerder kan de bosgroep steeds een goede bron van informatie en steun zijn, zo bleek alvast uit het advies dat ze gaven binnen dit project.

“De beplanting van de dorpskern Wambeek is een gezamenlijk initiatief van de milieudienst in samenwerking met de bosgroep, de provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt Ternat. Naast het feit dat er niet enkel aan de biodiversiteit wordt gewerkt, heeft men ook oog voor een duurzaam parkeeralternatief. Zo is er langs de nieuwe opengelegde beek een parking ( langsheen de weg ) voorzien dat zal uitgewerkt worden in grasdallen”: laat milieuambtenaar Thiebaut Jurgen weten.

(Foto : Schepen Guido Van Cauwelaert,  Milieuambtenaar Thiebaut Jurgen, Bosdeskundige Erwin Sergooris en Luc Platteau van Natuurpunt Ternat)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?