Yoga op IMI Gezondheidsdag

ROOSDAAL - Het Immaculata Maria-Instituut (IMI) hield op woensdag een gezondheidsdag. De leerlingen van de secundaire school konden aan diverse activiteiten en workshops deelnemen. 

De leerlingen van de eerste graad woonden een toneelstuk bij in ’t Koetshuis waarbij het thema rookpreventie centraal stond.  Nadien was er een nabespreking met de klastitularis.

De leerlingen van het derde jaar kregen bij wijze van opwarming een dansactiviteit, vervolgd met een gezond ontbijt.  Nadien werd hen een workshop rond alcoholpreventie aangeboden.

De leerlingen van het vierde jaar werden gesensibiliseerd in het kader van drugspreventie.

Verder was er gezorgd voor gezonde tussendoortjes en een afsluitend dansprogramma. De leerlingen van het vijfde jaar kregen een EHBO-initiatie. Voor de leerlingen van het zesde en zevende jaar was er een gevarieerd aanbod met een getuigenis van een gastspreker en een ervaringsdeskundige rond drugs, een bespreking van voedings- en dranketiketten, een yogainitiatie, een workshop rond verzorging en relaxatie en een theawerking rond het ‘uitgroeien van een relatie tot een gezin.’


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?