Woonzorgcentrum De Oase zwaar getroffen tijdens tweede coronagolf

Niettegenstaande alle voorzorgsmaatregelen die de voorbije maanden ondernomen werden om COVID-19 buiten de muren van het woonzorgcentrum De Oase te houden, kent sinds 24 oktober 2020 het woonzorgcentrum van Welzijnsvereniging OPcura een uitbraak. Het woonzorgcentrum is zeer zwaar getroffen tijdens deze tweede coronagolf.

Afgelopen donderdag vond de derde collectieve testing sinds de uitbraak plaats bij de bewoners van het woonzorgcentrum. Opnieuw werden besmettingen vastgesteld bij de bewoners. 

In totaal zijn hierdoor reeds 46 bewoners besmet met COVID-19 sinds het begin van de uitbraak. Vier bewoners werden opgenomen in het ziekenhuis waarvan één bewoner reeds terugkeerde naar het woonzorgcentrum en drie bewoners overleden zijn. Tien bewoners hebben de COVID-19-afdeling verlaten en verblijven preventief nog enkele dagen in isolatie op hun kamer.

"Wij betreuren het overlijden van 10 bewoners (7 op onze COVID-19-afdeling en 3 bewoners in het ziekenhuis). Wij leven mee met de getroffen families en wensen hen veel sterkte bij dit overlijden. Eén bewoner uit het kortverblijf heeft na einde besmetting het woonzorgcentrum verlaten en is teruggekeerd naar de thuissituatie", klinkt het.

Een opnamestop wordt tijdelijk ingevoerd totdat de uitbraak onder controle is. Momenteel zijn nog 70 bedden ingevuld zodat 13 kamers leeg staan. "Onze cohortafdeling in de polyvalente lokalen op het gelijkvloers werd uitgebreid met een cohortafdeling op de beschermde afdeling ’t Stenen Wegske. Door interne verhuizen werden alle besmette bewoners op deze afdeling gecentraliseerd in het eerste deel van deze afdeling. In totaal verblijven nog 25 bewoners op deze cohortafdeling waarvan 16 in zaal Aurelia en 9 op de cohortafdeling ’t Stenen Wegske."

De bezoekregeling in het woonzorgcentrum is nog steeds opgeschort. Bij bewoners met een minder goede gezondheidstoestand wordt aan de familie de mogelijkheid geboden om een bezoekje te brengen of te waken bij de bewoner, mits het dragen van de nodige beschermingsmiddelen.

In serviceflats “De Vlindertuin” werd voor de eerste keer een bewoner positief getest op COVID-19. Deze bewoner verblijft in isolatie op de flat. Voorlopig werden nog geen andere besmettingen gemeld in de serviceflats.

Het aantal besmettingen bij het personeel is opgelopen tot 20. De overgrote meerderheid van de positief geteste medewerkers behoort tot het zorgpersoneel. Een aantal medewerkers zijn asymptomatisch en worden ingeschakeld enkel op de cohortafdeling. Het personeel van het woonzorgcentrum werd op maandag 16 november 2020 opnieuw collectief getest.

"Door de inschakeling van het personeel van ons dagverzorgingscentrum en dienstenchequebedrijf, de inschakeling van medewerkers van ’t Kapstokske, een grote flexibiliteit bij het personeel en verschuiving van taken kan er nog steeds een voldoende personeelsbezetting voorzien worden. Waar mogelijk, wordt gezorgd voor extra ondersteuning door bijkomende tijdelijke tewerkstellingen of de inschakeling van een vrijwilliger."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?