Waslijst aan inbreuken op de coronamaatregelen, voor meerdere personen niet eerste overtreding

Op vraag van de overheden en sinds de verstrenging van de corona-maatregelen werd ook de handhaving in de politiezone TARL opnieuw opgedreven. De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten.

Weekoverzicht: maandag 2 november 2020 tot en met vrijdag 6 november 2020

Op dinsdag 3 november worden in Ternat tijdens een patrouille 6 minderjarige personen geverbaliseerd wegens samenscholing.

Op woensdag 4 november werd op de Brusselbaan in Affligem naar aanleiding van een bijstand aan een andere politiezone 1 persoon gearresteerd. Deze werd geverbaliseerd inzake verboden wapendracht, wederrechtelijk bezit van verdovende middelen, het gebruik van valse en authentieke geschriften en omwille van de avondklok.

Op donderdag 5 november werden tijdens een controle in Ternat in het Kruikenburgpark 5 minderjarige personen geverbaliseerd wegens samenscholing, het niet-dragen van een mondmasker en werd de minimumafstand niet gerespecteerd. 1 persoon beging reeds eerder al inbreuken op de COVID-maatregelen.

Weekendoverzicht: zaterdag 7 november 2020 en zondag 8 november 2020

Op zondag 8 november waren in Liedekerke op de Affligemsestraat 6 personen samen rond een voertuig drank aan het nuttigen. Deze personen werden geverbaliseerd wegens samenscholing. 3 van hen hadden geen geldige verblijfsvergunning en werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. Tijdens een controle op de Assesteenweg in Ternat werden 2 personen geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van de avondklok.

Weekoverzicht: maandag 9 november 2020 tot en met vrijdag 13 november 2020

Op woensdag 11 november 2020 werden tijdens een controle in Affligem 8 personen geverbaliseerd wegens samenscholing. Aan het NMBS-station in Ternat werden 9 minderjarige personen geverbaliseerd, waaronder 6 reeds eerder inbreuken begingen op de Covid-maatregelen. Zij werden geverbaliseerd wegens samenscholing en  het niet-naleven van de regels van social distancing.

In Affligem werden op donderdag 12 november 6 jongeren geverbaliseerd wegens inbreuk op het samenscholingsverbod. Deze jongeren werden samen aangetroffen op een bank op een sportplein.

Weekendoverzicht: zaterdag 14 november 2020 en zondag 15 november 2020

Op zaterdag 14 november werden in Affligem 2 personen geverbaliseerd omwille van het maken van geen essentiële of niet-uitstelbare verplaatsing tijdens de geldende avondklok. Eén persoon werd geverbaliseerd voor inbreuk op de avondklok en bleek eveneens dronken. In Liedekerke werden 3 personen geverbaliseerd voor inbreuk op de avondklok. In de Fabrieksstraat werden nog 6 personen geverbaliseerd wegens samenscholing naar aanleiding van een verjaardagsfeestje. In Roosdaal werd tijdens een verkeerscontrole 1 persoon geverbaliseerd omwille van de avondklok. In Ternat werden tijdens een verkeerscontrole 9 personen geverbaliseerd omwille van de avondklok. 1 bestuurder stond geseind met een verval van het recht tot sturen. 1 persoon werd reeds door een andere zone geverbaliseerd voor het niet naleven van de Covid-maatregelen.

Op zondag 15 november werden in Roosdaal en Liedekerke telkens 2 personen geverbaliseerd omwille van de avondklok. Tijdens de controle in Roosdaal bleek 1 bestuurder bovendien dronken. In Ternat werden tijdens een verkeersactie 6 personen geverbaliseerd omwille van de avondklok. 1 van hen werd reeds eerder door een andere zone geverbaliseerd werd voor het niet naleven van de Covid-maatregelen. Tijdens de controle bleek 1 bestuurder bovendien dronken en werden inbreuken vastgesteld inzake verzekering- en inschrijvingsbewijs.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?