Winter in Brussel betekent strooien en fonteinen winterklaar maken

De winter is begonnen en Brussel Mobiliteit heeft vannacht voor het eerst preventief gestrooid op de wegen om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren.

De Regie der Wegen van Brussel Mobiliteit staat 24 uur per dag paraat om bij  winterse omstandigheden vlot verkeer te garanderen. Ze volgen de weersvoorspellingen op de voet om preventief te strooien, vooral 's nachts.  Dankzij eigen meettoestellen kennen ze de precieze toestand van de bodem op de weg of het fietspad.

Voor een volledige behandeling van het wegennet, rijdt Brussel Mobiliteit meer dan 800 km, verdeeld over 17 rondes, en dit in 3,5 uur. Hiervoor is 85 ton zout nodig. Brussel Mobiliteit strooit op alle gewestwegen: de hoofdwegen, grote kruispunten, tunnels en viaducten.

Naast de 17 grote strooirondes voor de wegen, zijn er 14 extra rondes om de sneeuw van de fietspaden te verwijderen met kleine machines waarmee flexibel en snel sneeuw verwijderd kan worden. Zo wil Brussel Mobiliteit fietsers aanmoedigen om ook in de winter te blijven fietsen.

Elke Van den Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: "Ons doel is de mobiliteit en de veiligheid van iedereen te verzekeren: automobilisten, openbaarvervoergebruikers, fietsers... zelfs bij zeer slechte weersomstandigheden. We willen ook de milieu-impact van strooien beperken. Zo wordt het zout via de waterweg en de Haven van Brussel aangevoerd en niet via de weg."

Momenteel is bijna 3.000 Ton zout beschikbaar in de opslagplaatsen. Met het oog op duurzame ontwikkeling, voert Brussel Mobiliteit het zout aan via het kanaal en werd geïnvesteerd in een pekelverdunningsstation om de zoutconcentratie aan te passen aan de situatie ter plaatse en zo min mogelijk zout te gebruiken.

Andere maatregelen tegen de kou

Tussen eind november en het begin van de lente, gaan alle fonteinen in winterslaap. Dit betekent dat ze worden stilgelegd en dat Brussel Mobiliteit van de gelegenheid gebruik maakt om ze te demonteren, schoon te maken, de dichtingen van de pompen en andere apparatuur te vervangen en natuurlijk ook om de waterbekkens te onderhouden. Vier grote fonteinen blijven wel werken: die op het Montgomeryplein, aan de Koning Albert II-laan (Pol Bury), aan het Stefaniaplein en aan het Simonisplein. Deze worden alleen stil gelegd wanneer de temperatuur onder nul zakt en het water dreigt te bevriezen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?