Windturbines verdelen Herne

Politici, burgers en families. Allemaal worden ze een beetje verdeeld door de mogelijke komst van windturbines in de gemeente. Sommigen zijn er voorstander van, anderen zijn radicaal tegen. Maar een ding is zeker: het schepencollege heeft het niet makkelijk met het dossier.

“Ik zit nu tien jaar in de politiek en ik denk niet dat er hier ooit al zo veel commotie rond een dossier is geweest”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Lieven Snoeks. “Overal wordt erover gepraat. Zelfs mensen die er weinig of niets mee te maken hebben, praten erover. Er zijn hier veel contra’s maar er is zeker ook een grote groep die voorstander is van de windturbines. In principe zijn wij als gemeenteraad ook voorstander van de windturbines. Maar het moet gedragen en beredeneerd zijn. Nu zijn we gedoemd om de speelbal van de ontwikkelaars te worden terwijl wij vinden dat wij zelf een eigen inbreng moeten hebben.

Het schepencollege wordt vanuit verschillende richtingen en niveaus onder druk gezet. Enerzijds zijn er de bedrijven die maar wat graag hun windmolens op een locatie in Herne zouden neerplanten. Vervolgens is er ook nog de provincie die enerzijds wel de zorgen van de burgers begrijpt maar anderzijds ook de groene normen moet halen. Ten laatste zijn er natuurlijk ook de inwoners. “Als je met vier man aan tafel zit, dan zijn er twee voorstanders en twee tegenstanders. Zowel bij Open-Vld als bij s.pa en ook bij ons zijn er voor -en tegenstanders van”, zegt Lieven Snoeks.

Een strategisch dossier

Om iedereen tevreden te houden, probeert de gemeenteraad toch een soort van een consensus te creëren. Probleem is dat, dat nogal moeilijk gaat aangezien zij enkel advies kunnen geven. “Net daarom zijn wij blij dat er een strategisch project komt”, zegt Lieven Snoeks. “Daar steunt de provincie ons ten volle. Dat moet nu, niet enkel in Herne, maar in de hele omgeving in kaart brengen waar er mogelijkheden voor alternatieve energie zijn. Zo’n strategisch project geeft ons ook de kans om zelf als gemeente sites aan te duiden. Anderzijds kunnen wij hiermee ook een soort van consensus proberen te vinden. Op die manier kunnen we allemaal samenzitten en een middenweg proberen te vinden.”

“Ik denk dat zo’n strategisch project erg belangrijk zal zijn”, vertelt schepen voor openbare werken, milieu en landbouw, Lieven Vandenneucker. “Op de kaarten voor windturbines die de bedrijven allemaal gemaakt hebben, zie je namelijk dat Herne nogal voordelig naar voren komt. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat wij als gemeente het eiland van de windmolens worden.”

Smeekbeden

Komen ze er nu? Of komen ze er niet? Het leeft hoe dan ook in Herne en het schepencollege kreeg al veel reacties van de bevolking. “Het is een heel ingewikkelde procedure en veel mensen denken dat wij die beslissing op een paar seconden maken. Maar dat klopt niet, eigenlijk bepalen wij niets en geven wij enkel een advies, dat volgens ons weliswaar belangrijk is maar het blijft advies. Sommige reacties van de bevolking zijn erg cru en we kregen ook al veel smeekbeden. Er is altijd een grote massa die begrip toont als je de situatie uitlegt. Maar die uitersten die kan je nooit overtuigen”, legt Lieven Snoeks uit.

Milieuadviesraad

Ook de milieuadviesraad kreeg kritiek. Zij gaven een positief advies voor de windturbines maar bonden daar meteen een aantal belangrijke voorwaarden aan vast die moesten worden ingewilligd vooraleer ze achter het idee stonden. “Het komt nu over alsof ze binnen de milieuadviesraad gewoon hebben gezegd dat de windturbines onvoorwaardelijk mochten komen. Maar dat is zeker niet zo. Er zaten een aantal personen in die raad die groot voorstander waren. Maar de meerderheid was enkel voorstander als er bepaalde voorwaarden in verband met de locatie, geluidshinder en dergelijke werden ingewilligd”, besluit Lieven Vandenneucker.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?