Windturbines langs de Langestraat?

Gemeenteraadslid Jonas De Boeck  (nv-a) interpelleerde dinsdag het schepencollege  over haar standpunt in verband met de eventuele inplantingsplaatsen van windturbines in Galmaarden.

Uit een studie van de provincie Vlaams-Brabant blijkt dat het Zuidwesten van het Pajottenland een geschikte inplantingsplaats is voor windturbines. Gemeenten zoeken draagvlak voor windenergie

Burgemeester Pierre Deneyer: “Voor ons als schepencollege is het essentieel om permanent alle mogelijke energiebronnen te evalueren en te bestuderen vanuit milieu- maar ook van uit kostenstandpunt. Op basis van de door de provincie aangeleverde kaart oordeelt het college van burgemeester en schepenen dat de minst hinderlijke locatie zich voor Galmaarden bevindt langs de N272 Langestraat (Vollezele-Gooik). Op die manier wordt een eventueel toekomstig project steeds een intergemeentelijke aangelegenheid. “


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?