Gemeenten en provincie zoeken draagvlakken Windenergie

Er beweegt wat rond windturbines in het Pajottenland. Enkele Pajotse burgemeesters en de provincie staken de koppen bij elkaar om te zoeken naar een draagvlak voor windenergie. Ze betrekken er de gemeenten van de politiezone Pajottenland, Roosdaal, Halle en Beerstel bij.

Vlaanderen heeft zichzelf als doel vooropgesteld om tegen 2020 een aandeel van groene energie van 20% te realiseren. Er is nog heel wat werk aan de winkel want in 2015 was slechts 6% van de verbruikte energie groen.

Druk

Op een bijeenkomst in Herne waren naast de provincie, de gemeenten Herne, Galmaarden, Sint-Pieters-Leeuw en Gooik en Kyoto in het Pajottenland aanwezig.  “We worden vandaag geconfronteerd met een aantal projecten die op til staan waaronder het project van Eoly. Anderzijds weten we dat er nog andere contracten zijn getekend met landeigenaars. We willen niet zo maar neen gaan zeggen tegen windturbines, integendeel, wij willen wel binnen onze regio in kaart brengen waar er plaats moet en kan zijn voor dergelijke projecten”, zegt burgemeester Kris Poelaert die het initiatief nam om de Pajotse burgemeesters rond de tafel te brengen.

In kaart brengen

Door de versoepelde wetgeving worden de gemeenten plots geconfronteerd met een aantal projecten zonder dat ze er eigenlijk zeggenschap in hebben.  “Wij willen dit nu op een doordachte manier in kaart brengen en er voor zorgen dat er niet zo maar her en der projecten uit de grond rijzen. Dat kan niet de bedoeling zijn. We willen in het kader van een participatief proces met alle betrokkenen, zoals actiecomités, maar ook voorstanders, samen een project uitwerken dat kan gedragen worden door iedereen”, aldus Kris Poelaert.Het initiatief wordt eerstdaags aan de Pajotse schepencolleges voor gelegd.

Pajottenland

De provincie stelde energiekansenkaarten op waarop blijkt dat Vlaams-Brabant mooi scoort op het gebied van zonne-energie door de dichte bewoning met vele daken waarop er zonnepanelen kunnen gelegd worden. Er kan ook warmte uit de grond gehaald worden.  “Waar we minder goed op scoren is op het gebied van windenergie. Uit de kansenkaart blijkt dat we twee regio’s hebben die daar wel voor in aanmerking komen. Dat zijn het Noordoosten van de provincie en maar ook het Zuidwesten en dan zitten we in het Pajottenland. We hebben de burgemeesters van het Pajottenland bij elkaar geroepen voor een verkennend gesprek. Hoe je het draait of keert, we moeten nadenken over hernieuwbare energie. De vragen van de sector zijn heel groot. Hier in Herne wekken de vragen van een aantal bedrijven om windmolens te plaatsen enorm veel wrevel op bij een deel van de bevolking. We willen nu de rollen omdraaien en eens gaan kijken waar, in het Pajottenland binnen een landschappelijke visie, er windturbines kunnen geplaatst worden. Maar het is ook belangrijk om bij de gemeentebesturen en de bevolking een draagvlak te creëren. Ik ben er wel van overtuigd dat dergelijke projecten wel aanvaardbaar kunnen zijn mits een draagvlak bij de bevolking.”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

De provincie wil tegen half 2017 een strategisch project  indienen bij de Vlaamse overheid en hoopt dat de Vlaamse overheid het project steunt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?