Windturbines in Herne - Groen of groen?

Het mogelijke optrekken van drie kolossale windturbines door Colruyt in Herne langsheen de spoorweg Halle-Froyennes bezorgt de konijnen en andere inwoners van het aldaar gelegen gelijknamige relictgebied slapeloze nachten. Door de decreetverandering van de Vlaamse regering zouden firma's de vrije hand krijgen om overal windmolens in te planten zonder enige rekening te houden met de impact van slagschaduw, waardevermindering van de woningen, horizonvervuiling en afstandshinder tegenover de omwonenden. Kortom de directe drastische invloed op de onmiddellijke omgeving en zelfs ver daarbuiten valt niet te onderschatten.

Dialoog

Vorige week vonden de Hernenaren een persoonlijke uitnodiging in de bus om op maandag 13 februari in het Dominicanessenklootster hierover te worden geïnformeerd door de firma Eoly, de energiespecialist van de bedrijvengigant uit Halle. Het gemeentebestuur voert dialoog hoog in het vaandel. Zo zal het Komitee solidair die avond zijn argumenten contra aan de aanwezigen duidelijk maken. Drie bezwaren snijden in ieder geval hout.

Slagschaduw, geluidsoverlast, relictgebied

Slagschaduw door het permanente roteren van de wieken kan mogelijk het zonlicht hinderlijk saucissoneren
terwijl ze overdag 48 decibels een permanent wasmachinegeluid produceren. De minder dan tien treinen tijdens de spitsuren betekenen hierbij klein bier. Tussen middernacht en vijf in de vroege morgen benaderen zij de 43 decibels van de windturbines in de verste verte niet. En wat met de rust van de konijnen, kieviten, kauwen en andere menselijke bewoners in de nabije omgeving van het Konijnenbos, een waardevol door de Vlaamse overheid erkend agrarisch relictgebied?

Edingen

Deze mastodonten langsheen de spoorlijn liggen op Vlaams grondgebied. Maar hoe zullen de Waalse buren uit Edingen reageren? Krijgt het mooie stadje stalen wachttorens aan zijn voordeur? Ligt daar geen groene oase met zijn 182 ha grote park?

Groene energie

Toch blijft het een vervelend en nauwelijks op te lossen dilemma. Waar gaat de voorkeur naar uit? Welke groene doelstellingen wensen we te realiseren? Groene energie is in steile opgang en helpt de zo noodzakelijke klimaatdoelstellingen te realiseren. Is het echter mogelijk om in die stille uithoek van Herne water met water of vuur met vuur te verzoenen? Luisteren naar alle argumenten en iedere mogelijke zinvolle oplossing grondig onderzoeken zijn aan de orde van de dag. Maar voor alles rekening houden met wat goed is voor de lokale bewoners en niet zomaar plooien voor de belangen van wie makkelijk met euro’s kan zwaaien alsof het oud gazettenpapier is, daar kan men moeilijk omheen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?