Willy Sommers koopt eerste stickers van het Rode Kruis

LENNIK / GOOIK - Vanaf donderdag 28 april om 15 uur trekken de vrijwilligers van het Rode Kruis-Vlaanderen de straat op voor de jaarlijkse stickeractie. Dit jaar siert de Rode Ridder de sticker. De Lennikse ereburger Willy Sommers kocht de eerste stickers van voorzitter Patrick Billens van afdeling Lennik-Gooik.

De vrijwilligers van Rode Kruis Lennik-Gooik zullen post vatten aan de grootwarenhuizen Okay Lennik en AD Delhaize Gooik om stickers te verkopen aan de bevolking. “Onze ambitie is om 2.300 stickers te verkopen in Lennik en Gooik.  Vier  jeugdverenigingen op het grondgebied zullen ook stickers verkopen, met name KLJ Jongens Sint-Martens-Lennik, Chiro Kester, Chiro Strijland en Chiromeisjes Gooik. We verheugen ons over deze samenwerking”, vertelt voorzitter Patrick Billens.

De opbrengst van de stickeractie gaat naar de lokale werking. Het geld komt terecht bij de afdeling waar je een sticker koopt. “In het geval van Lennik-Gooik zal de opbrengst van de stickerverkoop vooral besteed worden aan nieuw lesmateriaal voor de gratis cursussen eerste hulp en AED (gebruik van automatische externe defibrillatoren voor reanimatie), voor de verdere opleiding van onze vrijwilligers en voor de heropstart van de uitleendienst voor medische hulpmiddelen”, aldus Billens.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?