Willy De Waele komt niet meer op tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Huidig gemeenteraadslid en gewezen burgemeester van Lennik Willy De Waele stopt na de gemeenteraadsverkiezingen met de politiek. De 80-jarige De Waele  ruimt plaats voor zijn dochter.

“Ik kom inderdaad niet meer op voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Mijn opvolging is verzekerd en we kunnen toch niet samen een mandaat uitvoeren nu de OCMW’s zijn afgeschaft”, zegt De Waele.

De Waele was nog provincieraadslid in de toenmalige unitaire provincie Brabant. Van 1994 tot 2011 was hij ononderbroken lid van het Lennikse schepencollege waar hij steeds bevoegd was voor financiën. In 2000 werd hij burgemeester.

De Waele wist een aantal collega-burgemeesters van diverse politieke kleuren samen te brengen in de Conferentie van burgemeesters en Staten-Generaal in Halle-Vilvoorde. Hij was een fervente voorstander van de splitsing van het kiesarrondissement BHV.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen werd de naam van zijn partij gewijzigd in "Lijst burgemeester". Mogelijks is dat een gevolg van het conflict met de nationale partijleiding.

In 2008 haalde De Waele het nieuws toen hij de Belgische vlaggen aan het gemeentehuis verving door Vlaamse leeuwenvlaggen. Volgens hem heeft het federale België geen toekomst meer.

Onder meer door de vlaggenkwestie en het brandweerbeleid kwam De Waele in conflict met schepen en partijgenoot Eddy Warrand die demonstratief en meermaals een Vlaamse leeuwenvlag opnieuw verving door een Belgische driekleur. Lijst Burgemeester nam Warrand zijn bevoegdheden af en stelde hem aan tot schepen van 'militie'. Warrand kreeg twee maal gelijk van de gouverneur na klachten die hij indiende tegen De Waele als gemeenteraadsvoorzitter omdat die hem het woord regelmatig ontnam.

In oktober 2010 neemt de 73-jarige De Waele, om persoonlijke redenen, ontslag als burgemeester. Partijgenoot en schepen Irina De Knop volgde hem vanaf mei 2011 op als burgemeester. Hij bleef wel nog tot eind 2012 de gemeenteraad voorzitten.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 moest dochter Karen naar de OCMW-raad om een plaats in de gemeenteraad vrij te maken voor vader Willy. De scheurlijst LEF van Eddy Warrand haalde geen zetels.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?