Wildbeheereenheid en Natuurpunt houden schoonmaakbeurt

ROOSDAAL - De opruiming van sluikstort en zwerfvuil door de WBE  Dendervallei West- Pajottenland is een traditie geworden en wordt eveneens uitgevoerd  door tal van  andere wildbeheereenheden in Vlaanderen. Zaterdag zijn de leden de WBE  Dendervallei West - Pajottenland en Natuurpunt Roosdaal  in de natuur, een uitgebreide opruiming van sluikstort en zwerfvuil.

Dat alle achtergelaten afval zoals blikjes, plastiek, ijzer, papier, oude banden enz… een doorn in het oog is van heel wat burgers, landbouwers en zeker van alle natuurgebruikers en natuurliefhebbers hoeft geen betoog.

Daarom wordt deze actie opnieuw herhaald bij het begin van de lente om de natuur, zo proper mogelijk te maken. Ook in de toekomst is het de bedoeling deze actie verder te zetten, doch eveneens streng toe te zien op sluikstort en een halt toe te roepen aan de verdere verloedering van onze natuur.  

De WBE Dendervallei West-Pajottenland is actief op Roosdaal, Gooik, Lennik, Liedekerke, Ternat, Denderleeuw en Ninove en omvat ongeveer een 2950 ha groot werkingsgebied.  Bij de WBE zijn twaalf jachtgroepen en de natuurvereniging Natuurpunt Roosdaal  aangesloten. Het doel van de WBE is in haar werkgebied de onderlinge samenwerking en goede verstandhouding tussen de jagers te bewerkstelligen en een optimale weidelijke jachtbeoefening te bevorderen. Eveneens streeft zij ernaar door gezamenlijk overleg, studie, onderzoek en diverse beschermingsacties met andere natuurgebruikers te ijveren voor het behoud en de verbetering van de flora en fauna, inzonderheid de vogel- en wildstand en hun leefgebieden. Tevens streeft de WBE ernaar een wildbeheer te verwezenlijken in overeenstemming met de plaatselijke belangenafweging tussen land- en bosbouw, natuurbescherming en jacht.

Deze actie wordt ook gesteund door het Gemeentebestuur van Roosdaal.

Foto's Jacky delcour


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?