Weyts: weidedieren móeten kunnen schuilen tegen hitte

Vlaams Dierenminister Ben Weyts herinnert veehouders aan het feit dat ook weidedieren komende dagen moeten kunnen ontsnappen aan de zon. Een aangepast schuilhok is een goede oplossing, maar ook de natuurlijke bescherming van bomen of struiken kan veel verschil maken. "Een wettelijke verplichting komt er hoe dan ook binnenkort aan”, zegt Weyts. “Maar op grond van de huidige Dierenwelzijnswetgeving moet nu al worden ingegrepen. Dieren die op een weide nergens in de schaduw kunnen staan, worden tijdens hete zomerdagen beter binnen gehouden of tijdig verplaatst naar een andere locatie die wel voldoende beschutting biedt.”

Vandaag en de komende dagen worden temperaturen van ver boven de 30 graden Celsius verwacht. Dergelijke temperaturen kunnen dieren onnodig veel stress en leed bezorgen. Gezien de voorspelde hittegolf roept Dierenminister Weyts op om ook de zorg voor de dieren niet uit het oog te verliezen. Er werden eerder al hitteplannen voor onder meer veevervoer en duivenwedstrijden gelanceerd. Maar ook weidedieren verdienen bescherming.

Het voorzien van schaduw, voldoende drinkmogelijkheden en het vermijden van zware inspanningen kunnen veel verschil maken. Op basis van de huidige dierenwelzijnswetgeving moet iedereen die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, maatregelen nemen om het dier van de indien nodig aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te voorzien. Ook dieren die niet in gebouwen worden gehouden moeten indien nodig beschermd kunnen worden tegen slechte weersomstandigheden. “Uit onderzoek blijkt duidelijk dat dieren bij slechte weersomstandigheden automatisch de beschutting opzoeken. Als de natuur niet de nodige beschutting biedt, dan is menselijk ingrijpen aangewezen. Ik roep de veehouders op tot extra aandacht voor hun de weidedieren. De meesten zijn gelukkig ter goeder trouw. Maar er zijn ook anderen. Daarom vraag ik de lokale politie om op te treden. Maar evengoed moeten burgers attent zijn en problemen melden aan de lokale politie of de Dienst Dierenwelzijn”.

Zoals in het Vlaams Regeerakkoord vermeld, komt er binnenkort hoe dan ook een extra regelgevend kader dat een gegarandeerde beschutting voor weidedieren inhoudt. Ook deze dieren hebben bij extreme en minder extreme weersomstandigheden nood aan schuilmogelijkheden.

“De hittegolf vraagt extra zorg voor elkaar en voor onze dieren", zegt Dierenminister Weyts. Zo werd in samenspraak met de betrokken beroepsorganisaties ook een hitteplan in werking gesteld dat het dierenleed van groot- en pluimvee moet vermijden bij het laden, vervoeren en lossen naar en in het slachthuis en werden meerdere duivenwedstrijden in samenspraak met de Koninklijke Belgische Duiveliefhebbersbond uitgesteld. "Het is onverantwoord om dieren bij dergelijk hoge temperaturen uit het oog te verliezen", aldus Weyts.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?