Werkgroep 'Red het klooster van Heikruis' in beroep tegen plannen Mater Dei

De Werkgroep 'Red het klooster van Heikruis' heeft beroep aangetekend tegen de voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning die de gemeente Pepingen verleende aan de VZW Mater Dei. Het actiecomité staat voor behoud erfgoed + nieuw bejaardenhuis + dorpsplein met park.

Het woon-zorgcentrum Mater Dei uit Heikruis heeft plannen klaar om het huidige rusthuis volledig af te breken en een nieuwbouw te realiseren in het huidige park. Bij omwonenden ontstond weerstand tegen de impact van de afbraak op het historische dorpszicht van Heikruis. Na een informatievergadering van Mater Dei zelf, na overleg met de omwonenden en na een onderzoek van het dossier leverde het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen van Pepingen een bouwvergunning af met een aantal voorwaarden. De kapel gelegen langs de Molenhofstraat en het hoog gebouw gelegen langs de Neerstraat blijven voorlopig behouden om te zoeken naar een nieuwe bestemming omdat deze gebouwen historisch dorpsbepalende elementen zijn.

Zie ook: bouwvergunning met voorwaarden

De stedenbouwkundige ambtenaar van de provincie heeft 75 dagen (als het zonder hoorzitting is) ofwel 105 dagen (met hoorzitting) de tijd om een uitspraak te doen.

 “Iedereen is voorstander van goede zorgen voor ouderen. Een aangepaste residentiële infrastructuur is hierbij essentieel. Woonzorgcentrum Mater Dei in de Molenhofstraat in Heikruis koestert nieuwbouwplannen, echter ten koste van het historische erfgoed, door een uniek dorpszicht en de 100 jaar oude religieuze parktuin volledig te slopen en dit terwijl er een duidelijk alternatief bestaat”, zegt het actiecomité.

Tabula rasa

Het voormalige Ursulinenklooster is niet beschermd, maar is wel erkend als waardevol gebouw volgens het Besluit van de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant dd. 20 december 2001. Ook het Agentschap Onroerend Erfgoed erkent de hoge erfgoedwaarde van het gebouwencomplex.” De Ursulinensite vormt een wezenlijk historisch en stedenbouwkundig onderdeel van Heikruis. De site volledig slopen, is een tabula rasa maken van de geschiedenis van het dorp.”

Volgens het actiecomité is er op geen enkele manier vanuit Mater Dei met de omwonenden overlegd. “Het enige infomoment vond plaats op 25 januari 2017 en was niet meer dan een mededeling aan de omwonenden. Van enige vorm van 'burgerparticipatie' was geen sprake. Enkele inwoners van Heikruis verenigden ondertussen zelf de krachten door middel van een werkgroep met de naam 'Red het klooster van Heikruis'. Men verzamelde in een eerste petitieronde meer dan 300 handtekeningen van ongeruste burgers.”

Beroep

Er is intussen door het gemeentebestuur een vergunning verleend met voorwaarden. De werkgroep heeft beroep aangetekend bij de deputatie met ernstige argumenten.  “Eveneens werd een constructief tegenvoorstel ingediend. Samen met enkele deskundigen werkte 'Red het klooster van Heikruis' een volwaardig alternatief plan uit voor een vernieuwd rusthuis mèt respect voor het dorpszicht en het erfgoed, waarbij de parktuin maximaal wordt behouden”, zeggen ze bij het actiecomité.

Het alternatief voorstel voorziet de parktuin als publiek toegankelijk, aansluitend op het dorpsplein. Contact tussen de bejaarden en de inwoners wordt op deze manier bevorderd en past ook perfect in het kader van de 'herinrichting van het dorpsplein' waar het gemeentebestuur voorstander van is. “De visie van 'Red het klooster van Heikruis' past bovendien volledig binnen het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het alternatief plan bewijst dat een nieuw rusthuis met respect voor het dorpszicht, erfgoed én natuur wel mogelijk en realiseerbaar is met dezelfde woonoppervlakte en binnen hetzelfde budget”, aldus de werkgroep.

Via de blog Blog werkgroep Red klooster Mater Dei kan men een reactie plaatsen. De petitie ondertekenen kan via volgende link: ga naar petitie


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?