Mater Dei Heikruis krijgt bouwvergunning met voorwaarden

Het College van Burgemeester en Schepenen van Pepingen heeft op 13 april 2017 een stedenbouwkundige vergunning met voorwaarden afgeleverd aan de VZW Mater Dei. Zoals bekend wil Mater Dei een nieuw rusthuis bouwen op haar huidige site om daarna de bestaande gebouwen af te breken.

Mater Dei is vandaag een rusthuis met 94 bewoners en meer dan 100 personeelsleden. Ze huisvesten het Expertisecentrum Dementie en zijn ook gespecialiseerd in de verzorging van Huntington patiënten. De huidige gebouwen voldoen niet langer aan de normen en zonder nieuwbouw komt de toekomst van de instelling in het gedrang.

In februari 2016 leverde het toenmalig gemeentebestuur van Pepingen een stedenbouwkundig attest af, waarbij het principe van de nieuwbouw en een gedeeltelijke afbraak gunstig geadviseerd werd. Einde 2016 diende Mater Dei een formele bouwaanvraag in voor de nieuwbouw en voor de latere volledige afbraak van de huidige gebouwen.

Bij omwonenden ontstond weerstand tegen de impact van de afbraak op het historische dorpszicht van Heikruis. Na een informatievergadering van Mater Dei zelf, na overleg met de omwonenden en na een grondig onderzoek van het dossier leverde het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen van Pepingen een bouwvergunning af met een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden werden ook doorgepraat werden met de instelling zelf en met een delegatie van de kritische omwonenden.

Drie jaar zoeken naar nieuwe bestemming

De kapel gelegen langs de Molenhofstraat en het hoog gebouw gelegen langs de Neerstraat blijven voorlopig behouden om te zoeken naar een nieuwe bestemming omdat deze gebouwen historisch dorpsbepalende elementen zijn.

“De bouwheer, de grondeigenaar (bisdom) en de gemeente zullen gedurende een periode van minstens 3 jaar al het mogelijke doen om een nieuwe functie te vinden voor de beide gebouwen. Deze functie moet passen in de planologische voorschriften voor de site (openbaar nut). In compensatie van het huidige park zullen nieuwe beplantingen uitgevoerd worden met streekeigen hoogstammige bomen (eik, beuk, kastanje, lindebomen…)”, zegt burgemeester Luc Decrick.

Mater Dei zal constructief meewerken aan een studie en de uitvoering van de herinrichting van het oude kerkhof, het dorpsplein, de onmiddellijke schoolomgeving en de integratie van het nieuwe woon- en zorgcentrum van Mater Dei. “Het is de bedoeling om het nieuwe deel te integreren in het dorp”, aldus Decrick.

De kosten van dit project (studie en uitvoering ) zijn ten laste van de gemeente.  Het College gaat de omwonenden nauw betrekken bij de uittekening van de nieuwe dorpskern.

Zie ook: Lentewandeling

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?