Werken Ninoofsepoort gaan nieuwe fase in

Vanaf volgende maandag 15 mei gaat het volgende deel van de heraanleg van de Ninoofsepoort in. Na de vernieuwing van de tramsporen door de MIVB zal Beliris de wegenis herstructureren. Deze werken zullen ongeveer een jaar duren.

De wegenwerken verlopen in verschillende fases. Er wordt gestart in de Ninoofsesteenweg ter hoogte van tramhalte Driehoek zodat dit belangrijke knooppunt zo snel mogelijk kan worden geopend voor het verkeer. De omleidingen zullen korter worden naarmate de opeenvolgende fases worden afgerond.

Vanaf juli zal het kruispunt met de Ninoofsesteenweg en de Mariemontkaai opnieuw opengesteld worden en mag het verkeer richting Weststation door de werf rijden.

Rond oktober zal de Ninoofsesteenweg, de Koolmijnenkaai en de Delaunoystraat volledig heropend worden. Eind dit jaar zullen de werken aan de kant van Molenbeek volledig beëindigd zijn, waarna de werken aan de Kleine Ring worden aangevat. Halverwege 2018 zal het herinrichtingsproject volledig afgerond zijn.

Door slecht weer of onvoorziene omstandigheden kan deze planning nog wijzigen

Wat verandert er?

Na de heraanleg zal er één groot kruispunt met verkeerslichten zijn op de Kleine Ring in plaats van drie. De Ninoofsesteenweg zal rechtdoor lopen tot aan de Octrooipaviljoenen. Het deel langs het kanaal wordt heringericht als fiets- en voetgangerszone. Daarnaast worden er overal fietspaden en brede voetpaden aangelegd. Deze ingrepen leveren een vlottere verkeersstroom op en elimineren de gevaarlijke punten voor de zwakke weggebruikers. Verder wordt het Ninoofseplein ingericht als een kwaliteitsvolle publieke ruimte met een fontein.

Tot slot zal de publieke ruimte verfraaid worden met een nieuw park, een grote meerwaarde in een dichtbevolkte buurt met weinig groen. Leefmilieu Brussel, die in de herfst 2016 verschillende participatieve workshops organiseerde, zal een wijziging van de bouwvergunning aanvragen op basis van de nieuwe plannen voor het park. De werken voor het park zouden in de tweede helft van 2018 van start gaan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?