Werken nieuwbouw gemeenteschool niet stilgelegd ondanks vernietiging bouwvergunning

De gemoederen raakten lichtjes verhit op de gemeenteraad van 26 maart. Gemeenteraadslid Geert De Cuyper (NV-A- Lennik Kwadraat) en burgemeester Irina De Knop (Open VLD) hadden een hevige discussie over het dossier van de nieuwbouw van de gemeenteschool in Eizeringen, die nog maar net haar bouwvergunning is kwijtgeraakt.

De werken aan de nieuwbouw van de gemeenteschool ’t Rakkertje in Eizeringen (op de Assesteenweg) zijn nu al vijf maanden gaande. Er liep echter nog een procedure, waardoor het niet zeker was of de bouw wel mocht doorgaan. Onlangs sprak de Raad voor Vergunningsbetwistingen het arrest uit waarbij de vergunning vernietigd is, maar de gemeente blijft desalniettemin verder bouwen.

Dit schoot in het verkeerde keelgat van gemeenteraadslid Geert De Cuyper (NV-A - Lennik Kwadraat), die dit dan ook aanhaalde op de gemeenteraad van 26 maart. ‘Ondanks het feit dat er vergunningsbetwistingen waren, zijn ze toch halsoverkop met de werken gestart, wat een groot risico was voor de Gemeente. De raadsman van de misnoegde buurman van de school heeft de brief van dit arrest deze maandag al in de brievenbus gekregen. Misschien ligt het aan de postbode, maar ik vind het toch verdacht dat het bestuur hier geen weet van heeft. U had gezegd dat in geval van vernietiging van de vergunning, de werken direct zouden stopgezet worden. Ik vraag me dan ook af wanneer de werken wel degelijk zullen stoppen’, aldus De Cuyper.

Burgemeester Irina De Knop staat hem te woord. ‘Ik kan hier zelf niet veel aan doen, ik heb het nog maar net vernomen van een journalist (lees: van Persinfo)’, zegt ze, ‘U geeft zelf aan dat u aanneemt dat uw postbode sneller heeft gewerkt dan de onze. Die bezwaarschriften en vergunningsbetwistingen remmen onze werking. Het maatschappelijk belang van dit dossier is zo groot, dat we het risico toch maar genomen hebben om verder te bouwen. We willen onze Lennikse kinderen niet in onzekerheid laten leven’, aldus De Knop, wiens woorden niet in goede aarde vallen bij De Cuyper.

'Het is de gemeente die de wet niet naleeft'

‘Heeft u eigenlijk al eens de grondwet gelezen?', countert hij. 'U verhindert dus eigenlijk de mogelijkheid van de burger, in dit geval de buurman, om gebruik te maken van de wetgeving. Het is de gemeente die de wet niet naleeft. Het is simpel: de gemeente heeft geen vergunning, er mag dus niet meer worden gewerkt. Waarom zouden we dit punt dan uitstellen naar de volgende gemeenteraad?’ vraagt hij zich af. De burgemeester antwoordde dit kort maar duidelijk: ‘In dit landje kunnen we blijven procederen. Verder heb ik hier niets aan toe te voegen.’

 Zie ook: 

School verliest bouwvergunning

Eerste steen

Opgestart ondanks procedure

Bekommerd om veiligheid

Mogelijk op lange baan

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?