Gemeente laat bouw gemeenteschool opstarten ondanks geding bij Vergunningsbetwistingen

Op de site van de gemeenteschool langs de Assesteenweg werden een opslagplaats, afdak en muur afgebroken om plaats te maken voor een nieuw schoolgebouw en polyvalente zaal.

De aannemer heeft het terrein bouwrijp gemaakt en een werfkeet geplaatst. Nochtans loopt er nog een verzoek tot vernietiging van de bouwvergunning bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. Deze procedure werkt niet opschortend maar een bouwheer; de gemeente Lennik, loopt wel een groot risico door de uitspraak niet af te wachten.

Intussen is er nog steeds geen datum vastgelegd voor de pleidooien in deze zaak. “We hebben in maart 2017 onze memorie van wederwoord ingediend en wachten op een datum voor de pleidooien. Wat de bouwwerken zelf betreft hebben we geen duidelijk zicht op de intenties van de gemeente en weten we niet of ze de bouwwerken effectief willen laten beginnen”, zegt meester Pieter Jongbloet, advocaat van de buren.

We vroegen naar de intenties van het gemeentebestuur.

Zie ook: Mogelijk op lange baan


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?