Week van de Duurzame Gemeente

Jong CD&V Herne vraagt aandacht voor de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG)’ tijdens de ‘Week van de Duurzame Gemeente’.

Jong CD&V Herne heeft heel wat wensen voor nieuwe legislatuurperiode en wil deze dan ook graag gerealiseerd zien. Tijdens de ‘Week van de Duurzame Gemeente van 18 tot 25 september, 3de verjaardag SDG ondertekening willen zij de aandacht vestigen op de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties’ (Engelse benaming Sustainable Development Goals afgekort de SDG’s).  Jong CD&V Herne vraagt aan het toekomstig gemeentebestuur om zich te scharen achter deze doelstellingen samen met alle inwoners. Een eerste stap is de ondertekening van het ‘SDG charter’.

Wat zijn de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’

In september 2015 lanceerden 193 wereldleiders op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ‘de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’. Dat zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen en bepalen de internationale agenda tot 2030. De 17 doelstellingen zijn inclusief, universeel en benaderen duurzame ontwikkeling niet enkel vanuit de sector van ontwikkelingssamenwerking, maar evenzeer vanuit het sociaal beleid, klimaat- en milieubeleid, economisch beleid, de internationale verhoudingen en partnerschappen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?