Waterbeheersingswerken aan de Mark gaan van start

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werkte naar aanleiding van de overstromingen in 2010 een totaalplan uit om onder andere de woningen in de Stationsstraat te beschermen tegen overstromingen uit de Mark.  Deze werken worden uitgevoerd en gefinancierd door de VMM en gaan deze week van start.  De werken zullen enkele maanden in beslag nemen, maar zijn sterk weersafhankelijk.

Tussen de Stationsstraat en de Rendries zal de Mark ‘verlegd’ worden, over enkele meters. De Mark zal dus verder van de huizen komen te liggen. Op die manier komt er plaats vrij om bufferzones aan te leggen en te werken met een systeem van waterkeringen. 

De bufferzones garanderen de waterafvoer van het water, afkomstig van de woningen en oppervlaktewater vanuit de tuinen. 

Het waterpeil van deze bufferzones wordt gecontroleerd door een systeem van waterkeringen.  Er wordt ook een verwittigingssysteem aangebracht waarbij de hulpdiensten tijdig verwittigd worden van dreigende wateroverlast.

Om de eigenheid van het landschap te behouden, zullen de nieuwe dijken onverhard worden aangelegd en ingezaaid worden met gras.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?