Wat was de impact van koning Boudewijn op het naoorlogse België?

De Andreas Masiuskring houdt een voordracht met als onderwerp: ‘Koning Boudewijn’, door professor Mark Van Den Wijngaert.

Boudewijn erfde van  de autoritaire Leopold III een door de koningskwestie uitgehold koningschap. Eens hij bevrijd is van de invloed van zijn vader, leert Boudewijn met vallen en opstaan dat de politieke partijen en het parlement in België de dienst uitmaken. Hij blijft waarschuwen en raad geven, maar hij heeft slechts invloed als zijn uitspraken in het verlengde liggen van het regeringsstandpunt. Vanuit zijn diepe religieuze overtuiging geeft Boudewijn aan de tweede helft van zijn koningschap een moreel-humanitair karakter. Zijn standvastigheid en zijn dossierkennis verschaffen hem een groot moreel gezag.  

Mark Van Den Wijngaert, emeritus hoogleraar aan de KU-Leuven, verricht sinds lang onderzoek naar onze monarchie en heeft hierover reeds diverse publicaties uitgebracht, zoals recent een boek over deze vorst. Ook op TV wordt regelmatig beroep gedaan op de deskundigheid van de professor ingeroepen.

Deze voordracht heeft plaats op vrijdag 1 februari 2019 om 20 uur in het Sint-Godelieve-Instituut, Schapenstraat 39 in Lennik – Toegang gratis. Om organisatorische redenen, graag een seintje op andreas.masiuskring@gmail.com of 0476/48 02 48 (Joris De Beul)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?