Warme gemeente, cool kwadrant - Op weg naar een klimaatvriendelijk Herne

Met de ondertekening van het Europese Burgemeestersconvenant heeft ook Herne, zoals ondertussen de meeste Vlaamse steden en gemeenten, zich geëngageerd om concrete maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen op zijn grondgebied met minstens 20% terug te dringen tegen 2020.

 De uitstoot reduceren kunnen we met z’n allen door minder energie te verbruiken, de energie die we toch nodig hebben efficiënter aan te wenden of de energie op hernieuwbare wijze op te wekken. Die  doelstelling van -20% is een minimaal noodzakelijke maar tegelijk ambitieuze doelstelling, die inzet zal vragen van zoveel mogelijk betrokkenen (bestuur, burgers, bedrijven, organisaties,…).

 Het Hernse gemeentebestuur wil, samen met de gemeentelijke klimaatwerkgroep (opgericht vanuit de milieu-adviesraad) en ‘Kyoto in het Pajottenland’ een breed gedragen traject van start laten gaan. Geëngageerde, creatieve en positief ingestelde mensen kunnen mee hun schouders zetten onder dit project. Doel van het traject is een coherent geheel van acties vormen die de uitstoot van broeikasgassen kan doen dalen. De weg kan lang zijn, maar eens moet een startschot worden gegeven.

 Klimaatactie

De voorbije tijd bewoog er in Herne aardig wat rond een mogelijke inplanting van windmolens. In de ontstane commotie bleek dat veel mensen de noodzaak van een klimaatactie wel degelijk erkennen en zich ook bereid verklaren om actief bij te dragen aan het bedenken en uitvoeren van werkbare oplossingen op maat van onze gemeente en met voldoende draagvlak. Op deze positieve intenties wil het voorgestelde participatieve traject voortbouwen. Het is een morele plicht van ons allemaal om de klimaatproblematiek aan te pakken. Dat zijn we verschuldigd aan onze planeet, aan onze kinderen en aan onze kleinkinderen. Bij deze dus een zeer warme oproep tot positief engagement en actieve medewerking.

 Werkwinkel

Een eerste werkwinkel gaat door op woensdag 14 juni 2017, vanaf 19u in het Dominicanessenklooster. Doelstelling is om de eerste concrete en creatieve ideeën te verzamelen en er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?