vzw Toerisme Pajottenland & Zennevallei krimpt in

Vanaf 1 januari 2020 wordt de werking van vzw Toerisme Pajottenland & Zennevallei beperkt. De vzw zal bepaalde taken blijven opvolgen, andere taken worden overgeheveld naar vzw Toerisme Vlaams-Brabant.

 De medewerkers vzw Toerisme Pajottenland & Zennevallei zullen de kantoren van Halle en Galmaarden blijven bemannen. Het beheer van die kantoren zal respectievelijk worden overgenomen door de stad en de gemeente zelf. De medewerkers blijven (dag)bezoeken in de regio boeken en plannen. De vlotte samenwerking met de attracties en de horeca zal verder worden gezet.

 De projectwerking binnen de vzw stopt. TP&Z zette dit jaar zijn schouders bijvoorbeeld onder Bruegel 2019, maar zal in de toekomst deze taak niet langer op zich kunnen nemen. Om deze leemte op te vangen, zal Toerisme Vlaams-Brabant een nieuwe medewerker binnen het team Groene Gordel aanwerven, die zijn pijlen zal richten op onze regio.

 TP&Z maakte deze keuze, in overleg met de regio, uit financiële overwegingen. Zonder de projectwerking blijft de vzw leefbaar en kan er nog een deel van het personeel in loondienst blijven. TP&Z betreurt de inkrimping van de vzw, maar vertrouwt op de samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant.

 Ter illustratie, hoe het zo ver kwam

 In het verleden vroeg Toerisme Pajottenland & Zennevallei 0,30 cent per inwoner convenanten aan de Pajotse en Zenne gemeenten. Toerisme Vlaams-Brabant vroeg 0,20 cent per inwoner. Begin dit jaar besloot Toerisme Vlaams-Brabant hun convenant voor de nieuwe legislatuur vast te leggen op 0,35 cent per inwoner. Een verhoging voor onze regio, maar een verlaging voor andere regio’s binnen Vlaams-Brabant, die 0,50 cent per inwoner betaalden.

 Er ontstonden bijgevolg verschillende scenario’s:

  • TP&Z houdt de convenant op 0,30 cent/ inwoner. Maar… de gemeenten gaven aan geen 0,65 cent/ inwoner aan toerisme te kunnen spenderen.
  • TP&Z verlaagt de convenant naar 0,15 cent/ inwoner. Maar… dan waren er onvoldoende loon- en werkingsmiddelen voor het personeel.

 Na enkele overlegmomenten met Toerisme Vlaams-Brabant werd er besloten om de projectwerking binnen TP&Z stop te zetten en over te hevelen naar Toerisme Vlaams-Brabant. TP&Z zal vanaf 1 januari 2020 geen convenanten meer vragen aan de gemeenten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?