VUB start kandidaatstelling rectorverkiezingen

De VUB heeft de oproep tot kandidaatstelling gelanceerd voor de vervroegde rectorverkiezingen. Niet alleen de zogeheten 'gewoon hoogleraren' kunnen zich kandidaat stellen om rector te worden, maar ook hoogleraren die voor onbepaalde duur voltijds verbonden zijn aan de VUB.

De rectorverkiezingen aan de VUB zijn met twee jaar vervroegd, nadat Caroline Pauwels haar functie als rector noodgedwongen moest neerleggen wegens ziekte. Vicerector Jan Danckaert is intussen rector ad interim. De nieuwe rector start zijn of haar vierjarig mandaat bij het begin van het academiejaar 2022-23.

Op dinsdag 3 mei zullen de kandidaten voor de functie van rector officieel bekend zijn. Daarna zullen de kandidaten campagne voeren en hun programma verdedigen. Er zullen ook debatten tussen de kandidaten plaatsvinden.

Vanaf maandag 6 juni tot maandag 20 juni kunnen stemgerechtigden elektronisch hun stem uitbrengen. Zoals in 2016 en 2020 het geval was, mogen opnieuw alle personeelsleden van VUB en UZ Brussel én alle VUB-studenten deelnemen aan de rectorverkiezing. Op dinsdag 21 juni 2022 zal de winnaar van de rectorverkiezingen bekend worden gemaakt. Mocht er geen winnaar uit de bus komen, dan volgt een tweede ronde.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?