VUB-rector Caroline Pauwels stelt zich opnieuw kandidaat

Tijdens de nieuwjaarszitting van de Vrije Universiteit Brussel kondigde huidig rector Caroline Pauwels aan dat ze zich opnieuw kandidaat stelt voor een tweede termijn als rector. Haar termijn loopt nu tot het einde van dit academiejaar 2019-2020.

"Een rectoraat staat op steeds op de fundamenten van de vorige en kan ook enkel lukken als een hele gemeenschap er samen – al dan niet met verschillende visies - voor wil gaan. Mijn eerste termijn was heel hard naar buiten gericht en we traden heel succesvol met ons onderzoek en onderwijs naar buiten. Intern wil ik mijn tweede termijn op dezelfde manier onze gemeenschap radicaal humanistisch, radicaal duurzaam en radicaal digitaal naar voren schuiven, met een vereenvoudigde administratie en verstevigd leiderschap."

"Ten tweede wil ik de VUB als onderzoeksuniversiteit in the picture zetten. We moeten ons als onderzoeksuniversiteit presenteren met de Sustainable Development Goals in het achterhoofd."

"Ten derde is Europa momenteel een nieuwe league van universiteiten aan het creëren en wij willen hiervan deel uitmaken. We zijn een Europese universiteit – we zitten in het EUTOPIA-netwerk. We willen met deze internationalisering ons onderwijs scherper stellen; onderzoeksgedreven onderwijs, waarbij wij onze jongeren willen motiveren om onderzoekend en lerend in het leven te staan. Wij willen tot de league horen en zijn klaar voor de 21 ste eeuw.”

De officiële procedure van kandidaatstelling voor de rectorverkiezingen start midden januari. Men kan zich tot en met 29 februari kandidaat stellen. De verkiezingen vinden plaats in april. Het mandaat van rector start aan het begin van het academiejaar, duurt vier jaar en is eenmaal hernieuwbaar.

De rector wordt verkozen onder de gewoon hoogleraren en de buitengewoon hoogleraren die voor onbepaalde duur voltijds verbonden zijn aan de Vrije Universiteit Brussel. Zowel het academisch personeel, het administratief-technisch personeel en de studenten mogen hun stem uitbrengen. Ook het ziekenhuispersoneel van UZ Brussel kan stemmen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?