VUB in lockdown : "We moeten het zorgsysteem overeind houden"

Het Overlegcomité waarin vertegenwoordigers van alle Belgische regeringen zetelen, heeft voor de nacht van zondag op maandag een verstrengde lockdown afgekondigd. Voor de Vrije Universiteit Brussel betekent dit dat verplaatsingen naar de campus niet zijn toegestaan. Zowel online onderwijs als telewerk zijn dus verplicht. De maatregelen gelden tot 13 december. Mogelijks kan er vanaf dinsdag 1 december wel contactonderwijs voor eerstejaars en tijdens practica plaatsvinden. Rector Caroline Pauwels schrijft in haar brief aan de VUB-gemeenschap: "Deze situatie heeft een zware impact op ons allen, op ons welbevinden en onze veerkracht. De situatie is allesbehalve evident. Dat beseft eenieder. Maar het moet. En het kan. Wij kunnen dit."

Verplaatsingen van en naar de campus zijn tot en met maandag 30 november niet meer toegestaan. Er wordt alleen maar afstandsonderwijs gegeven. Eventueel geplande evaluatiemomenten worden uitgesteld of digitaal georganiseerd. Er is slechts één uitzondering op deze regel: in de opleidingen geneeskunde en kinesitherapie - inclusief de vervolgopleidingen - blijven practica, vaardigheidstraining en stages mogelijk.

De studiebegeleiding, psychologische consultaties, welzijnsinitiatieven en alle andere studentencontacten gebeuren vanaf nu ook volledig digitaal.

Kwetsbare studenten

De bibliotheek sluit haar deuren voor alle fysieke activiteiten. Er geldt één uitzondering voor kwetsbare studenten: studenten die thuis geen geschikte ruimte hebben om te studeren of online lessen te volgen, kunnen nog steeds in de bibliotheek terecht.

Caroline Pauwels aan de studenten en medewerkers: "Sommige mensen hebben het moeilijker dan andere. Persoonlijke situaties kunnen erg variëren. En niet elke dag is dezelfde. Help elkaar waar het kan. Laat je helpen wanneer het even moet. Via de VUB Studiebegeleiding blijven de studeerplekken voor studenten in een kwetsbare situatie alvast beschikbaar."

Voor stages gelden de richtlijnen van de betrokken sector. Studenten maken afspraken met de betrokken werkgevers over de periode van 30 oktober tot en met 30 november. Dit geldt ook voor wetenschappelijke stages in het kader van een masterproef.

1 december

Deze maatregelen voor het onderwijs gelden tot en met 30 november. Vanaf dinsdag 1 december gaat het hoger onderwijs, tot nader order, verder in code rood. Voorlopig is besloten om vanaf dan voor eerstejaars en tijdens practica contactonderwijs mogelijk te maken.

Kotstudenten

Kotstudenten moeten nu een keuze maken tussen op kot of thuisblijven. Internationale studenten moeten een keuze maken tussen in België op kot blijven of terugkeren naar het land van herkomst. Ze moeten zich aan deze keuze houden tot en met 30 november.

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoeksactiviteiten die via telewerk plaats kunnen vinden moeten via telewerk gebeuren. Elke fysieke aanwezigheid in labo's of voor onderzoeksactiviteiten is verboden, tenzij ze uiterst noodzakelijk is. Uiterst noodzakelijke activiteiten zijn onderzoeks- en infrastructuuractiviteiten die in geval van onderbreking onherstelbare schade optreedt aan het onderzoek of de infrastructuur.

Zorgpersoneel ondersteunen

Caroline Pauwels roept in haar brief het zorgpersoneel te ondersteunen. "We moeten het zorgsysteem overeind houden, en ons zorgpersoneel ondersteunen. Verschillende vrijwilligers vanuit de hele VUB hebben zich al aangediend in het UZ Brussel. Dat waarderen we enorm."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?