Vriesweer speelt herstelling van 'waterkrater' parten

Op een opvolgvergadering  met de verschillende nutsmaatschappijen en de gemeentelijke diensten werd vanochtend de stand van zaken van de herstellingswerken in de wijk Witte Roos geëvalueerd.

Vrijdag 11 januari werden de definitieve herstellingswerken in de Fazantenlaan opgestart. [Archief : 'Waterkrater' in Witte Roos deze week nog overrijdbaar] De werken aan de riolering en de nutsleidingen zijn zo goed als afgerond. ['Waterkrater' is weer helemaal gevuld]

Door de vrieskou zijn de werken tijdelijk stilgelegd. Wanneer mogelijk worden de rioleringswerken beëindigd en de laatste aanpassingen aan de nutsleidingen doorgevoerd. Verwacht wordt dat dit tegen begin februari is afgerond.

Farys besliste inmiddels de hoofdtoevoerleiding extra te verstevigen op de plaats van de krater. Deze werken zullen begin februari worden opgestart en midden februari afgelopen zijn. Aansluitend start het definitieve herstel van het wegdek en de voetpaden. Mits goede weersomstandigheden zouden de werken tegen eind februari gefinaliseerd zijn.

Archief

Woningen ‘Witte Roos’ zijn weer bewoonbaar

Gemeentelijk rampenplan afgekondigd door breuk in hoofdwaterleiding


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?