'Waterkrater' in Witte Roos deze week nog overrijdbaar

De definitieve herstellingswerken aan de krater die in wijk Witte Roos ontstond door het grote waterlek zullen vanaf 8 januari aanvatten. In tussentijd zal er een tijdelijke herstelling gebeuren.

Deze morgen heeft op het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw een nieuwe coördinatievergadering plaatsgevonden met de verschillende nutsmaatschappijen, hun verzekeraars, hulpverleningsdiensten en gemeentediensten. Er was ook een vertegenwoordiger van het buurtcomité Witte Roos aanwezig.

Met Farys, eigenaar van de gebroken leiding, werd afgesproken dat de put voorlopig volledig gedicht wordt. Deze werken zullen uitgevoerd worden op woensdag en donderdag 26 en 27 december 2018. De straat zal bij beëindiging van deze werken terug overrijdbaar zijn en de getroffen woningen derhalve bereikbaar. De verschillende nutsmaatschappijen blijven via hun wachtdiensten bijstand verlenen aan personen die nog hinder ondervinden. De definitieve herstellingswerken van nutsleidingen, wegdek en voetpaden zullen aangevat worden op 8 januari 2019. Ondertussen worden de straten zo veel mogelijk gereinigd en rioleringen worden vrijgemaakt.

Het principe blijft dat inwoners voor alle geleden schade zich dienen te richten tot hun eigen brandverzekering en hun schade zo veel mogelijk dienen te inventariseren in overleg met de brandverzekeringen. Er zal met de brandverzekeraars nagegaan worden of voor herstelling van de voortuinen een gecoördineerde aanpak kan georganiseerd worden.

De politie voert dag en nacht verhoogd toezicht uit en verdachte situaties mogen gemeld worden via het noodnummer 101.

Voor alle vragen kunnen de inwoners informatie vinden op de website van de gemeente (www.sint-pieters-leeuw.be).

Archief

Woningen ‘Witte Roos’ zijn weer bewoonbaar

Gemeentelijk rampenplan afgekondigd door breuk in hoofdwaterleiding


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?