Woningen ‘Witte Roos’ zijn weer bewoonbaar

De aannemers en nutsmaatschappijen zijn volop bezig met de herstellingswerken in de Fazantelaan nadat er daar een hoofdleiding van de drinkwatertoevoer lek sloeg.  In de loop van de namiddag zal de buis terug in dienst genomen worden.

De krater zal opgevuld worden tot op een veilig niveau waarna de overige nutsmaatschappijen (riolering, elektriciteit, gas, enz.) hun leidingen zullen herstellen. Intussen zal de straat niet overrijdbaar zijn en zal de werfzone goed afgebakend en gesignaleerd worden. De vervuilde wegen worden schoongemaakt door brandweer en gemeentepersoneel.

De vijf betrokken woningen zijn terug bewoonbaar. In totaal zijn een veertigtal woningen, kelders en garages getroffen door de modderstroom. De opruimingswerkzaamheden bij al deze getroffen woningen zijn volop aan de gang. De schade in deze woningen is bijzonder groot. Er wordt zo veel mogelijk bijstand verleend door de gemeentelijke ploegen, bijgestaan door de brandweer en door de schoonmaakbedrijven aangesteld door de verzekeringsmaatschappij van de betrokken inwoners. Het gemeentebestuur en Farys (eigenaar van de gebroken hoofdwaterleiding) appreciëren bijzonder de inzet van de betrokken inwoners. Farys bevestigt dat de door het lek geleden schade volledig zal vergoed worden.

Voor verdere vragen over schade en de schadevergoeding dient contact opgenomen te worden met Farys. Alle getroffen bewoners werden reeds gecontacteerd door de verzekeringsmaatschappij van Farys. Info hierover staat ook op de website van de gemeente.

Er is ook begeleiding door het OCMW van de gemeente. Het OCMW blijft bijstand verlenen aan gezinnen die hierom verzoeken.

Op maandag 24 december 2018 is er een nieuwe opvolgingsvergadering gepland waarop ook alle nutsmaatschappijen aanwezig zullen zijn. Intussen wordt de coördinatie waargenomen door Farys.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?